Hopp til innhold

Generalforsamling

Sparebanken Møres generalforsamling (tidligere forstanderskapet) er bankens øverste organ. Generalforsamlingen består av representanter fra kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra samfunnsfunksjonen, totalt 40 medlemmer med 14 varamedlemmer.