Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Ledelsen i Sparebanken Møre

Bilde av Trond Nydal
Trond Nydal
Administrende direktør

Trond Lars Nydal (1970) har vært administrerende direktør fra april 2017. Tidligere leder for divisjon personmarked. Ansatt i Sparebanken Møre i 1997. Han har hatt flere ledende stillinger i banken, som blant annet region banksjef og personalsjef. Nydal har vært medlem av bankens ledergruppe siden 2003. Siviløkonom fra NHH.

Telefon: 95179977
Epost: trond.nydal@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Perdy Lunde
Perdy Lunde
Leder seksjon Forretningsstøtte

Leder seksjon Forretningsstøtte fra 01.10.17. Tidligere leder for seksjon Forretningsutvikling. Ansatt i Sparebanken Møre i 1977. Har hatt flere ledende stillinger innen området produkt- og forretningsutvikling. Bedriftsøkonom fra BI (1990).

Telefon: 95763805
Epost: perdy.lunde@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Idar Vattøy
Idar Vattøy
Leder seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom

Leder seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom fra 01.10.17. Tidligere leder for seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet. Ansatt i Sparebanken Møre i 1984. Cand. mag. M&R Distriktshøgskole (1980-1982) og M&R Ingeniørhøgskole (1982-1984).

Telefon: 95052647
Epost: idar.vattoy@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Terje Krøvel
Terje Krøvel
Leder divisjon Næringslivsmarked

Leder divisjon Næringslivsmarked fra 01.10.17. Tidligere banksjef Næringsliv Sunnmøre. Ansatt i Sparebanken Møre i 1983. Har hatt ledende stillinger innenfor ulike bransjegrupper i banken, har vært regionbanksjef Næringsliv for Ålesund og Sula region. Økonomi og administrasjon ved M&R Distriktshøyskole (1983).

Telefon: 91153630
Epost: terje.kroevel@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Runar Sandanger
Runar Sandanger
Leder seksjon Treasury og Markets

Leder seksjon Treasury og Markets fra 01.02.13. Ansatt i Sparebanken Møre i 1986. Har hatt ulike ledende stillinger i banken innen områdene valuta, kapitalmarked, finans og økonomi. Tidligere erfaring fra Norges Bank og Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Sosialøkonomisk embedseksamen (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo (1983).

Telefon: 70113173, 95043660
Epost: runar.sandanger@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Arild Sulebakk
Arild Sulebakk
Leder seksjon Kundeopplevelse

Leder seksjon Kundeopplevelse fra 01.01.18. Ansatt i Sparebanken Møre i 2006. Har vært leder for Møre Finans AS, regionbanksjef for Indre region og leder for NL-stab. Jobbet tidligere i PAB Consulting og Norsk Hydro. Elektroing.fra M&R Ingeniørhøgskole (1985) og Bedriftsøkonom fra BI (1991).

Telefon: 94883880
Epost: arild.sulebakk@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Tone Skotheim Gjerdsbakk
Tone Skotheim Gjerdsbakk
Kommunikasjonssjef

Kommunikasjonssjef og leder for seksjon Kommunikasjon og Konsernstøtte fra 01.10.17. Tidligere leder for seksjon Informasjon og Administrasjon. Ansatt i Sparebanken Møre i 2014. Har erfaring som journalist i NRK og som kommunikasjonsrådgiver i flere kommunikasjonsbyrå. Journalist fra Høgskulen i Volda (2003).

Telefon: 99044346
Epost: tone.gjerdsbakk@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Elisabeth Blomvik
Elisabeth Blomvik
Leder divisjon Personmarked

Leder divisjon Personmarked fra 17.07.17. Tidligere erfaring fra Nordea (2001-2017). Her hadde hun flere lederstillinger, sist som avdelingssjef for Nordea Ålesund. Master i ledelse fra BI Oslo, og har vært både deltaker og mentor i ulike lederutviklingsprogram.

Telefon: 41554195
Epost: elisabeth.blomvik@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Kjetil Hauge
Kjetil Hauge
Leder seksjon Organisasjonsutvikling

Leder seksjon Organisasjonsutvikling fra 01.10.17. Ansatt i Sparebanken Møre i 1998. Har hatt ulike ledende stillinger i banken, bl.a. regionbanksjef, seksjonsleder Informasjon og Compliance, banksjef Møreskolen og daglig leder i Møre Boligkreditt AS. Siviløkonom fra NHH (1995).

Telefon: 90025011
Epost: kjetil.hauge@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
Bilde av Erik Røkke
Erik Røkke
Leder seksjon Risikostyring og Compliance

Leder seksjon Risikostyring og Compliance fra 01.10.17. Tidligere leder seksjon Kreditt og Juridisk. Ansatt i Sparebanken Møre i 2012. Jobbet tidligere som revisor i PWC (1994-2001) og som banksjef i Ørskog Sparebank (2001-2012). Siv.øk. fra NHH (1994) og statsaut. revisor.

Telefon: 97113383
Epost: erik.rokke@sbm.no
icon telephoneicon e-mail
...