Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Generalforsamling

Sparebanken Møres generalforsamling (tidligere forstanderskapet) er bankens øverste organ. Generalforsamlingen består av representanter fra kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra samfunnsfunksjonen, totalt 44 medlemmer med 14 varamedlemmer.

...