Hopp til innhold

Barne- og ungdomsforsikring

Økonomisk trygghet på vei mot voksenlivet

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring gir både barnet og familien en økonomisk sikkerhet dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen er et viktig supplement til de utgifter som staten dekker.


Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
Dekker behandlingsutg. ved alvorlig sykdom
Forsikringen koster kun 180 kr per måned

Mer info

Om Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikringen kan kjøpes fra barnet fyller 3 måneder til og med fylte 17 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år, og gjelder også ved studieopphold i utlandet inntil 36 måneder.

Forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring.

Forsikringen gir utbetalinger ved
Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykkex
Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidlerx
Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignendex
Utvalgte alvorlige sykdommerx
Behov for langvarig pleie/omsorgx
Dødsfallx
Arbeidsuførhetx
Behandlingsutgifterx


Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Barne- og ungdomsforsikringen tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

...