Hopp til innhold

Barne- og ungdomsforsikring

Økonomisk trygghet på vei mot voksenlivet

Rådgiver som ønsker en ung kunde velkommen til møte

Barne- og ungdomsforsikringen gir både barnet og familien en økonomisk sikkerhet ved ulykker, sykdom og redusert arbeidsevne. Forsikringen er et viktig supplement til de utgifter som staten dekker.

Økonomisk
trygghet ved
sykdom
Dekning ved
ulykke
Dekning ved
uførhet

Mer info

Om Barne- og ungdomsforsikring

Forsikringen kan kjøpes fra barnet fyller 3 måneder til og med fylte 17 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år, og gjelder også ved studieopphold i utlandet inntil 36 måneder.

Forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring.

Forsikringen gir utbetalinger ved

  • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
  • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
  • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
  • Utvalgte alvorlige sykdommer
  • Behov for langvarig pleie/omsorg
  • Dødsfall
  • Arbeidsuførhet
  • Behandlingsutgifter

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Barne- og ungdomsforsikringen tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.