Hopp til innhold

Kjærlighetsforsikring

Du kan ikke forsikre kjærligheten, men du kan forsikre deg av kjærlighet. Med barneforsikring, dødsfallforsikring og uføreforsikring trygger du deg og dine.

 
iconKontakt meg
Ring meg

Noen spørsmål er for store for nettet


Noe er så personlig at vi velger å snakke om det ansikt til ansikt. Forsikring mot ulykker og sykdom, for eksempel. Og det er ikke tilfeldig hvem du snakker med. Vi kan dette, vi er her for deg og vi kan se helheten i økonomien din.

Uføreindikator

Hva skjer med økonomien hvis du faktisk rammes? Stadig flere velger å forsikre seg. Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

kr
Tapt inntekt per år
Din lønn
Om utregningen

Utregningen er gjort med utgangspunkt i dagens inntekt, og gir en god indikasjon på hvilken reduksjon du vil få i inntekten din ved varig uførhet. Modellen legger til grunn at du har ektefelle/samboer, men tar ikke høyde for alder, eller antall opptjeningsår i Folketrygden. For å få en grundigere gjennomgang av forsikringsbehovet ditt, anbefaler vi deg å ta kontakt med banken din.

info.svg


UNG Personforsikring for studenter

Det virker kanskje utenkelig at noe kan skje deg som ung, men sykdom og ulykker kan skje oss alle. For unge mennesker vil de økonomiske konsekvensene ofte være store.

Våre kjærlighetsforsikringer


Livet er skjørt, og mange av oss kjenner ikke de økonomiske konsekvensene ved å bli ufør. En god forsikring tar vare på deg og dem du er glad i. Vi kaller derfor våre personforsikringer for kjærlighetsforsikringer.