Hopp til innhold

Kjærlighetsforsikring

Du kan ikke forsikre kjærligheten, men du kan forsikre deg av kjærlighet. Med barneforsikring, dødsfallforsikring og uføreforsikring trygger du deg og dine.

 
iconKontakt meg
Ring meg

Noen spørsmål er best å ta ansikt til ansikt.

Det virker kanskje utenkelig at noe kan skje deg, men sykdom og ulykker kan skje oss alle. For de fleste vil de økonomiske konsekvensene være store. En god forsikring tar vare på deg og dem du er glad i. Snakk med oss i Sparebanken Møre slik at vi sammen kan ta de rette valgene for deg og din familie.

Uføreindikator

Hva skjer med økonomien hvis du faktisk rammes? Stadig flere velger å forsikre seg. Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

kr
Tapt inntekt per år
Din lønn
Om utregningen

Utregningen er gjort med utgangspunkt i dagens inntekt, og gir en god indikasjon på hvilken reduksjon du vil få i inntekten din ved varig uførhet. Modellen legger til grunn at du har ektefelle/samboer, men tar ikke høyde for alder, eller antall opptjeningsår i Folketrygden. For å få en grundigere gjennomgang av forsikringsbehovet ditt, anbefaler vi deg å ta kontakt med banken din.

Våre kjærlighetsforsikringer


Livet er skjørt, og mange av oss kjenner ikke de økonomiske konsekvensene ved å bli ufør. En god forsikring tar vare på deg og dem du er glad i. Vi kaller derfor våre personforsikringer for kjærlighetsforsikringer.