Hopp til innhold

Reiseforsikring

På reiser i hele verden

Ung kvinne pakker koffert.

Reiseforsikring gjelder alle typer reiser i hele verden som varer inntil 60 dager. Det er ingen krav til overnatting, og barn under 20 år er medforsikret uansett bosted.

Korte og
lange reiser
Inkludert barn under 20 år
Samarbeid med SOS International

Mer info

Om Reiseforsikring

Reiseforsikringen gjelder både ferie og jobbreiser. Hos oss er også ulykke, avbestilling og reisegods inkludert. Skal du ut på en lengre reise, kan forsikringstiden utvides til å gjelde på reiser inntil ett år. Forsikringen kan utvides til Reis Pluss der du blant annet ikke får egenandel ved skade, kan få utvidet avbestillingsdekning, høyere forsikringssummer på reisegods, samt dekning for risikoaktiviteter.

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Vår reiseforsikring tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.
...