Hopp til innhold

Depositumkonto

Trygt og sikkert

En rådgiver i samtale med en ung kunde

Depositumkonto opprettes i forbindelse med inngåelse av leieforhold. Trygt og sikkert for leier og utleier.

Når du
leier eller
leier ut bolig
Depositum
på sperret
konto
Trygt og
sikkert

Om du skal leie eller leie ut bolig, vil det være behov for å opprette en depositumkonto.

Depositumet stilles som sikkerhet av leietaker for at leiekontrakten oppfylles. Eksempel på brudd kan være at husleie ikke blir betalt, eller det gjøres skader på boligen av leietaker. Depositumets størrelse kan ikke overstige seks måneders husleie (ref. Husleieloven).

Banken krever et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til grunn at utleier skal dekke dette gebyret.

Verdt å vite:

Det er en forutsetning at depositumkonto og husleiekonto er i samme bank for at utleier skal kunne fremme krav om dekning for ubetalt husleie direkte til bank, ref. Husleieloven § 3-5 og punkt 6 i kontoavtalen.

Ring meg

Ofte stilte spørsmål

Om Depositumkonto

I følge loven kan ingen av partene, verken utleier eller leietaker, disponere over beløpet så lenge leieforholdet varer. Kontoen åpnes i leietakers navn, men disponeres av utleier og leietaker i felleskap. Renter tilfaller leietaker som eier av kontoen.

For å opprette depositumkonto må banken ha følgende opplysninger:
• Personalia og legitimasjon fra både leietaker og utleier
• Signert kopi av leiekontrakt
• Opplysninger om depositumets størrelse (maks seks måneders husleie)
• Adresse til utleieenheten

Depositumet frigis når leieforholdet avsluttes og utleier skriftlig har samtykket til frigivelsen. Depositumet kan også bli utbetalt etter krav få utleier. Vilkår for dette finner du i Husleieloven og i kontoavtalen pkt. 6.

Skal hele beløpet frigis til leietaker benyttes skjema for frigivelse av depositumbeløp. Dersom utleier krever hele/deler av beløpet må begge parter samtykke skriftlig.