Hopp til innhold

Reklamasjon på korttransaksjoner

Oppdager du ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt, ber vi deg først ta kontakt med oss på telefon 70 11 30 00, slik av vi får registrert kortreklamasjonen i vårt system. Da kan vi lettere finne ut hva reklamasjonen gjelder og du får raskere svar på din henvendelse.

Fyll ut reklamasjonsskjemaet og send dette til oss

Brevpost: Sparebanken Møre, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund

Når vi har mottatt skjemaet med signatur fra deg blir kortreklamasjonene behandlet fortløpende og du hører fra oss.

Fyll inn

  • Kortholders navn, kortnummer, e-postadresse, mobilnummer og kontonummer
  • Når, hvor og hvordan kort eller kortinformasjon ble tapt
  • Hendelsesforløp og transaksjon som det reklameres for
  • Sted, dato og kortholders underskrift


...