Hopp til innhold

Valutalån

Lån i utenlandsk valuta

Pensjonistpar ser utover sjøen

Valutalån passer best for deg som har inntekter i utenlandsk valuta. Har du kostnader i samme valuta som inntekter kan du redusere valutarisikoen din. Du kan også oppnå lavere renteutgifter enn her hjemme.

Redusert valutarisiko
Mulighet for
rentegevinst

Mer info

Om Valutalån

Når kan det være lurt med valutalån?
Har du jevnlig inntekter i en fremmed valuta kan valutarisikoen reduseres ved å skaffe deg utgifter i samme valuta, for eksempel renter og avdrag på et valutalån. Er ikke denne forutsetningen til stede, da er det viktig å være klar over at du påtar deg en betydelig risiko. Valutalånet må i de fleste tilfeller betraktes som ren spekulasjon.

Når er valutalån lønnsomt?
Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Stiger valutakursen etter et låneopptak, blir det dyrere for deg å innfri lånet og motsatt hvis kursen går ned. Det gunstigste er derfor høyest mulig kurs ved låneopptak.

Tips! Vi anbefaler deg å sette av eventuell rentegevinst til sparing som sikkerhet for mulige kurstap.

Ofte stilte spørsmål

Om Valutalån
  • Du har inntekt i utenlandsk valuta
  • Du har solid økonomi og god betalingsevne
  • Du må kunne tåle høyere lån og betydelig økte lånekostnader.
  • Du har god tilleggsikkerhet

NOK styrkes/
Lånevaluta svekkes

Gjelden din minsker og du betaler mindre enn et lån i norske kroner.

Eventuelt.

Gjelden din minsker og du må betale mindre når du innfrir lånet.

NOK svekkes/
Lånevaluta styrkes

Gjelden din øker og du betaler mer enn et lån i norske kroner.

Eventuelt.

Gjelden din øker og du må betale mer når du innfrir lånet.

Du får samme skattefradrag på valutalån som vanlige boliglån. Valutagevinster er skattbare (28 %), mens tap er fradragsberettiget.