Hopp til innhold

Barne- og ungdomsforsikring

Økonomisk trygghet på vei mot voksenlivet

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring gir både barnet og familien en økonomisk sikkerhet dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen er et viktig supplement til de utgifter som staten dekker.


Økonomisk sikkerhet
Kombinert sykdom og ulykke
Dekker behandlingsutg. ved alvorlig sykdom
Forsikringen koster kun 182 kr per måned

Barne- og ungdomsforsikringen kan kjøpes fra barnet fyller 3 måneder til og med fylte 17 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år, og gjelder også ved studieopphold i utlandet inntil 36 måneder.

Forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring.

Forsikringen gir utbetalinger ved
Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Utvalgte alvorlige sykdommer
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Behov for langvarig pleie/omsorg
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Dødsfall
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Arbeidsuførhet
hak ut ikon rund 30 px.fw.png
Behandlingsutgifter
hak ut ikon rund 30 px.fw.png


Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Barne- og ungdomsforsikringen tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

Ring meg