Hopp til innhold

Dødsfallforsikring

Ungt par i døråpning

For de fleste familier blir de økonomiske konsekvensene av et dødsfall store. Utbetaling fra denne forsikringen gjør livet økonomisk lettere for de som blir igjen. Snakk med oss så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.

Ring meg
Sikrer dine nærmeste økonomisk
Lokal rådgivning
Utbetales skattefritt
Kan disponeres fritt

  • Kan kjøpes av personer mellom 18-70 år og varer fram til fylte 80 år
  • Dersom du røyker vil forsikringen bli dyrere
  • Valgfri forsikringssum
  • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp
  • Forsikringssummen kan disponeres fritt
  • Utbetalingen er skattefri


Eier av forsikringen kan fritt bestemme hvem som skal få utbetaltforsikringssummen ved død. Det vanlige er at forsikringssummen blir utbetalt til ektefelle/partner.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer!