Hopp til innhold

Lån - kundeprogram

Møre Boligkreditt - gjelder for Møre Verdi kunder

Innenfor 60 % av kjøpsum/markedsverdi 100 % Utnyttelse 50 % Utnyttelse 20 % Utnyttelse
Fra kr 2 mill. og over fra 2,65 % fra 2,84 % fra 2,99 % fra 3,45 %
Fra kr 1 mill inntil 2. mill. fra 2,85 % fra 3,20 % fra 3,50 % fra 4,44 %
Inntil kr 1 mill. fra 2,95 % fra 3,50 % fra 4,02 % fra 5,59 %

Oppgitt beløp referer til kredittramme.

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Boligkreditt:. Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.758.071. Eksempel forutsetter nedbetaling som annuitetslån over 25 år.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Ung - gjelder for Møre Ung kunder*

Møre Ung Boliglån
Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente(1)
Uansett lånebeløp fra 2,25 % fra 2,35 %

*Gjelder Møre Ung kunder som har minst ett produkt fra 5 av 10 produktgrupper.

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Ung Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 2.000, etableringsomkostninger kr 1.000. Totale kredittkostnader kr 2.637.591

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Ung Førstehjemslån
Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente(1)
Uansett lånebeløp fra 2,10 % fra 2,20 %

*Gjelder Møre Ung kunder som har minst ett produkt fra 5 av 10 produktgrupper.

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Ung Førstehjemslån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.593.280.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Boliglån - gjelder for Møre Verdi kunder

Beløp Nominell rente Effektiv rente(1)
Lån fra kr 2 mill. og over fra 2,55 % fra 2,65 %
Lån fra kr 1 mill. - 2 mill. fra 2,75 % fra 2,90 %
Lån inntil 1 mill. fra 2,85 % fra 3,13 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.727.620

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

På grunn av endringer i programtilbudet, tilbyr vi ikke Møre Førstehjemslån til nye kunder. Møre Ung Boliglån erstatter dette.

Møre Førstehjemslån - gjelder for Møre Verdi kunder

Nominell rente Effektiv rente(1)
fra 2,40 % Lån fra kr 2 mill. og over fra 2,65 %
fra 2,75 % Lån fra kr 1 mill. - 2 mill. fra 2,90 %
fra 2,85 % Lån inntil 1 mill. fra 3,13 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.727.620.

Møre Ung Boliglån/Møre Førstehjemslån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.637.591.

Møre Boligkreditt:. Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.758.071. Eksempel forutsetter nedbetaling som annuitetslån over 25 år.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.

Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Fastrentelån - gjelder Møre Ung kunder

Innenfor 75 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente (1)
3 års binding fra 2,60 % fra 2,71 %
5 års binding fra 3,00 % fra 3,12 %
10 års binding fra 3,55 % fra 3,68 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:  
Fastrentelån:. Priseksempel: 3 års binding, Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 60, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.000. Totale kredittkostnader kr 2.740.246
Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. 
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Etablerings- og terminomkostninger

Tjenester Etableringsomkostninger Terminomkostninger per måned
Møre Boliglån Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Møre Førstehjemslån Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Møre Boligkreditt Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Møre Billån Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Møre Studentlån Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Boligbyggelån Fra 5.000,00
Lån uten sikkerhet Fra 2.000,00
Mellomfinansiering uten langsiktig lån i SBM Fra 5.000,00

Sikkerhetsetablering

Tjenester Pris
Tinglysningsgebyr til staten per dokument 525,00
Tinglysningsgebyr til løsøreregisteret per dokument 1.516,00
Depotomkostninger (fradragsberettiget) Fra 1.000,00

Endringsomkostninger

Tjenester Pris
Endring av eksisterende lån/sikkerhet Fra 500,00
Endring sikkerhet Fra 500,00

Møre Boligkreditt

Tjenester Pris
Forlengelse av løpetiden fra 500,00
Konvertering til nedbetalingslån fra 500,00

Møre Boligkreditt - Omkostninger ved trekk på kredittramme

Tjenester Pris
Overførsel i nettbank til egen konto 0,00
Overførsel i nettbank til egen konto på forfall 2,00
Overførsel/betaling bokført i banken per transaksjon 200,00
Regningsbetaling i nettbank per regning 2,00

Finansieringsbevis

Tjenester Pris
Finansieringsbevis 0,00

Dersom du vil ha finansieringen i orden, før du handler, kan du få en bekreftelse på at lånefinansieringen er i orden (for eksempel ved kjøp av bolig eller bil). Omkostningen blir trukket fra på etablerings- og depot-omkostningene når lånet utbetales.