Hopp til innhold

Etablerings- og terminomkostninger

Tjenester Etableringsomkostninger Terminomkostninger per mnd
Boliglån 1. prioritets pantelån Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Lån uten sikkerhet Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Billån sikret med salgspant Fra 2.000,00 60,00 - 100,00
Boligbyggelån Fra 5.000,00 60,00 - 100,00
Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbank Fra 5.000,00
Mellomfinansiering uten langsiktig lån i SBM Fra 5.000,00
Kontokreditt Fra 500,00

Sikkerhetsetablering

Tjenester Pris
Tinglysningsgebyr til staten per dokument 525,00
Tinglysningsgebyr til løsøreregisteret per dokument 1.516,00
Depotomkostninger (fradragsberettiget) Fra 1.000,00
Gebyr til Staten v/pant på andel i borettslag per dokument 430,00
Omkostninger kontokreditt (fradragsberettiget) 100,00

Endringsomkostninger

Tjenester Pris
Endring av eksisterende lån/sikkerhet Fra 500,00
Endring sikkerhet Fra 500,00

Finansieringsbevis

Tjenester Pris
Finansieringsbevis 0,00

Dersom du vil ha finansieringen i orden, før du handler, kan du få en bekreftelse på at lånefinansieringen er i orden (for eksempel ved kjøp av bolig eller bil). Omkostningen blir trukket fra på etablerings- og depot-omkostningene når lånet utbetales.

...