Hopp til innhold

Møre 1317

Priser for nettbank, telebank, avtalegiro og kort gjelder for tjenester tilknyttet 1317 konto.

Møre 1317- Konto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,05 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre 1317- Spar

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,70 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Møre1317- Mobilbank

Tjenester Pris
Send penger med SKULS 0,00
Betaling 0.00
Betaling til forfall 0,00

Møre 1317 - Mørekort Electron

Tjenester Pris
Årspris 0,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre 1317 - Mørekort VISA

Tjenester Pris
Årspris 30,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre 1317 - SMSbank

Tjenester Pris
Kontoinformasjon 2,00
Forfallsmappen 2,00
Overføring egne konti 2,00
Endre personlig kode 2,00

Møre 1317 - Nettbank

Tjenester Pris
Betaling 0,00
Betaling til forfall 0,00
Straksbetaling 5,00
eFaktura betaling 0,00
Fast oppdrag til andre 0,00
Kvittering 15,00
Kvitteringsoblat 15,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00
Spørring på forfall 0,00
Starte betaling 0,00
Stoppe betaling 0,00

Møre 1317 - Avtalegiro

Tjenester Pris
Per betaling 0,00
Kvittering 15,00

Møre 1317 - Telebank

Tjenester Pris
Betaling 0,00
Betaling til forfall 0,00
Kontoutskrift per post 0,00
Kontoutskrift per fax per side 0,00
Kvitteringsoblat 15,00
Spørring på forfall 0,00
Starte betaling 0,00
Stoppe betaling 0,00

Møre 1317- RingKontantKort

Tjenester Pris
Lading av RingKontantKort i egen minibank 0,00
Lading av RingKontantKort i andre minibanker 2,00