Hopp til innhold

Møreavtalen

Møreavtalen - Avtalegiro

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Per betaling 2,00 0,00
Kvittering 20,00 0,00

Møreavtalen - Brevgiro

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Per giro 12,00 0,00
+ per konvolutt sendt i posten Porto Porto
+ per konvolutt innlevert i banken 12,00 0,00
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 20,00
Retur grunnet manglende dekning 100,00 100,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00 100,00

Møreavtalen - Nettbank

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Årspris 0,00 900,00
Betaling 2,00 0,00
Betaling til forfall 2,00 0,00
Straksbetaling 5,00 5,00
Betaling av skatt og moms 2,00 0,00
eFaktura betaling 2,50 0,00
Fast oppdrag til andre 1,50 0,00
Kvittering 20,00 0,00
Kvitteringsoblat 20,00 0,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00 3,00
Spørring på forfall 1,00 0,00
Starte betaling 3,00 0,00
Stoppe betaling 5,00 0,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00 200,00

Møreavtalen - Telebank

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Betaling 2,50 0,00
Betaling til forfall 2,50 0,00
Kontoutskrift per post 7,00 0,00
Kontoutskrift per fax per side 7,00 0,00
Kvitteringsoblat 20,00 0,00
Spørring på forfall 1,00 0,00
Starte betaling 3,00 0,00
Stoppe betaling 5,00 0,00
Papir sikkerhetskort - per kort 15,00 0,00

Møreavtalen - Mobilbank

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Betaling 2,00 0,00
Betaling til forfall 2,00 0,00
Send penger med SKULS 0,00 0,00

Møreavtalen - Mørekonto/Servicekonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,05 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møreavtalen - SMSbank

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Kontoinformasjon 2,00 2,00
Forfallsmappen 2,00 2,00
Overføring egne konti 2,00 2,00
Endre personlig kode 2,00 2,00

Møreavtalen - RingKontantKort

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Lading av RingKontantKort i egen minibank 1,00 1,00
Lading av RingKontantKort i andre minibanker 2,00 2,00

Møreavtalen - Reservekort VISA

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00 0,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Kredittramme 50.000,00 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 % 1,59 %
Effektive rente 20,84 % p.a 20,84 % p.a

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møreavtalen - Mørekort VISA

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00 0,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møreavtalen - Mørekort Electron

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00 0,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

...