Hopp til innhold

Sparekonto

Plasseringskonto

Prisene gjelder fra Gjeldende 10.05.19
Kr 500.000 og over 0,35 % 0,50 %
Kr 250.000 - 499.999 0,35 % 0,50 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 % 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 % 0,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Havlandet - Tarekonto

Tjenester Rentesats Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende 10.05.19
Uansett beløp 0,95 % 1,20 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Møre 1317- Spar

Tjenester Rentesats Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende 10.05.19
Uansett beløp 0,95 % 1,20 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra 20.02.2019
12 mnd. binding 1,80 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.