Hopp til innhold

Forsikring av dyr

Hest, hund og rasekatt

Vi forsikrer hest, hund og rasekatt som dør eller må avlives på grunn av sykdom, ulykke eller av dyrevernhensyn. Forsikringen dekker også utgifter til veterinærbehandling og erstatter dyr som kommer bort.

Erstatter
dyr
Dekker
veterinær-
behandling

Hester kan forsikres fra de er 9 dager gamle og inntil de fyller 18 år. Forsikringen gjelder til hesten fyller 24 år. For hund og rasekatt kan forsikring kjøpes for dyr mellom 5 uker og 6 år (9 år ved selskapsbytte). Forsikringen gjelder til dyret har fylt 10 år og gjelder i hele Europa.

Forsikringen erstatter dyr som dør eller som må avlives og dyr som blir borte. For hest kan forsikringen utvides til å dekke veterinærutgifter, mens for hund og rasekatt dekkes dette med inntil kr 20.000 per skade.

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Våre skadeforsikringer tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.
Ring meg