Hopp til innhold

Inntektsforsikring

Færre økonomiske bekymringer

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen

hak ut ikon rund 30 px.fw.png  Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft

hak ut ikon rund 30 px.fw.png  Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
hak ut ikon rund 30 px.fw.png Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden 

Inntektsforsikring og kreftkapital med forskuttering består av følgende dekninger:

  • Arbeidsledighet
  • Permittering
  • Kreft


Viktig å vite om Inntektsforsikring

Inntektsforsikring dekker arbeidsledighet, permittering og kreft
Valgfritt månedlig forsikringsbeløp basert på din inntekt og ditt behov
Du kan motta utbetaling i opp til 12 måneder per skadetilfelle
Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
På diagnosedato mottar du ti ganger månedlig forsikringsbeløp som en engangssum. Deretter vil du motta månedlig valgt forsikringsbeløp frem til du har mottatt totalt 500 000 kroner


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for deg!

Inntektsforsikring tilbys i samarbeid med Eika Forsikring / AXA.


Ring meg

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

Forsikringen gjelder de mellom 18 og 60 år, som har fast jobb minimum 16 timer per uke. 

For å motta ytelser må du være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV. I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert.