Hopp til innhold

Forsikringspakken UNG Familie:

Innboforsikring
Innbo Pluss

Dekker skade inntil
1 million kroner

Reiseforsikring
Reise Pluss

Avbestillingsforsikring
og ingen egenandel

Ulykkesforsikring
Ulykke

Erstatning inntil
1 million kroner

Sjekk pris og kjøp forsikring i Nettbanken

Vårt beste alternativ

Nå kan du under 34 år enkelt forsikre deg og familien din med vår UNG Familie. En forsikring som inkluderer Innbo Pluss, Reise Pluss og Ulykke for deg og din familie. Vårt beste alternativ og alt dette får du for 2.850 kroner i året.Familiepakken inkluderer

Innbo Pluss
  • Forsikringen dekker inntil 1 million kroner.
  • Dekker skade ved flytting med egen/leid bil til nytt bosted i Norge inntil 100 000 kroner.
  • Dekker ID-tyverisikring.


Reise Pluss
  • Gjelder i hele verden for forsikringstaker m/familie.
  • Enkeltgjenstander er dekket med 30 000 kroner per skadetilfelle.
  • Utvidet sportsaktiviteter som fjellklatring, kiting, og skisportaktiviteter.


Ulykke
  • Gjelder 24 timer i døgnet i hele verden, med egenandel på kun 1.000 kroner.
  • Dekker behandlingsutgifter når invaliditetsforsikring er avtalt for minst et år og forsikrede er medlem av norsk folketrygd, samt bosatt i Norge
  • Utvidet sports- og fritidsaktivitet er lik som for Reise Pluss
Ring meg
Dette dekkes av forsikringen
InnboforsikringInnbo PlussInnbo
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i hele verdenx
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedetx
Innbo som blir skadet i flytting med egen bilx
Tyveri fra uteareal på forsikringsstedetx
Ombygging av bolig pga ulykke eller handikapx
Identitetstyverixx
Skade på matvarer og luktskade i fryserxx
Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevognxx
Brann-,vann- og tyveriskadexx


ReiseforsikringReise PlussReise
Ingen egenandel ved skade x
Actionfylte aktiviteter (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel) x
Sykkel 30.000 kronerx
Spesielle verdigjenstander 20.000 kroner per skadetilfelle
x
Avbestilling (Utvidet i Reise Pluss)xx
Kompensasjon ved avbrutt reisexx
Reisegods (Utvidet i Reise Pluss)xx
Ulykkesforsikringxx
Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykkexxUlykkeforsikringUlykke
Dekker medisinsk invaliditet på inntil 1. million kronerx


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.       
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer!
bilde
Har du spørsmål om UNG Familie eller forsikring generelt?
Chat med Kundeservice her!

Slik kjøper du forsikring

Visste du at det er kun du som kjøper forsikringen som må være under 34 år. Din samboer/ektefelle er medforsikret uavhengig av alder i vår UNG familie.

Ung Familie Forsikring

Ja, jeg vil vite mer om forsikringen UNG Familie og ønsker å bli kontaktet om dette.

Kontakt info


@


Eika er kjapp på behandling av skadeoppgjør
Meld skade