Hopp til innhold

Aksjesparekonto

Enkel og gunstig sparing i aksjer og aksjefond

Med Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinsten underveis. 1. september 2017 trer reglene i kraft. Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg så snart banken har lansert Aksjesparekonto.

Lønnsom nyhet
Aksjesparekonto er en lønnsom nyhet for alle privatpersoner som ønsker å spare i aksjer og aksjefond. Du vil da kunne samle disse investeringene på ett sted, samtidig som du oppnår gunstige skattefordeler. 

Den største fordelen er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis. Du kan også ta ut det opprinnelige innskuddet uten at det utløser skatt.

Et eksempel
Du har kjøpt aksjefond for kr 100.000. Verdien på investeringen stiger til kr 120.000. Du kan velge å reinvestere hele beløpet uten å betale skatt på gevinsten. Eller du kan da ta ut inntil kr 100.000 uten at det blir gevinstbeskattet. Du må første betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du satte inn.  

Kjersti_2_Januar_2017.jpg


Overgangsordninger

Regjeringen har besluttet at reglene om Aksjesparekonto skal tre i kraft 1. september 2017. Det er også vedtatt en overgangsordning som gjør at du kan flytte aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt. Overgangsordningen gjelder kun for inntektsåret 2017.

Fordeler med aksjesparekonto:

  • Utsatt skatt på gevinster fra salg så lenge verdien av salget beholdes på kontoen 
  • Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto
  • Gevinst ved salg kan benyttes til reinvesteringer i nye aksjer/aksjefond
  • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital

Ønsker du at vi kontakter deg når banken har lansert Aksjesparekonto kan du fylle inn navn og nummer i skjemaet under.

Ofte stilte spørsmål

Om Aksjesparekonto

Med en aksjesparekonto kan du samle alle aksjefond og børsnoterte aksjer på et sted. Du kan bytte mellom ulike aksjer og aksjefond uten å skatte av gevinsten. Det er først når du tar ut mer penger enn du satt inn at du må betale skatt.

Den kan inneholde alle aksjefond og børsnoterte aksjer i EU/EØS. Aksjefondet må ha en aksjeandel på over 80 %.

Dersom du har gevinst på beholdningen din bør du flytte over til en aksjesparekonto i løpet av 2017. Det er vedtatt en overgangsordning som gjør at du kan flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt. Hvor lang tid overgangsordningen vil vare er avhengig av når regelverket foreligger. Har du urealisert tap i beholdningen din bør du vente til 2018 med å  flytte beholdningen over til aksjesparekonto. I 2017 vil du ikke få skattemessig fradrag for tap.

Du får ikke utsatt skatt på utbytte. Dette beskattes på vanlig måte utenfor aksjesparekonto.