Hopp til innhold

Fond

Langsiktig sparing - bedre avkastning

Når du kjøper fond investerer du i mange ulike verdipapirer. På den måten sprer du risikoen sammenlignet med kjøp av enkeltaksjer, samtidig har du mulighet til bedre avkastning enn det du får på en bankkonto.

Langsiktig
Høyere forventet avkastning
Tilgjengelig

Kjøp fond

Fond kan du enkelt kjøpe i 

  • Nettbank: Logg på - velg "Fondstorget" - "Fondshandel". 
  • Mobilbank: Åpne appen -  - velg "Fond og aksjer" - "Fondstorget" - "Fondshandel"  

Deretter velger du

  • "Kjøp og salg" dersom du ønsker å investere et beløp.
  • "Spareavtale" dersom du ønsker å opprette fast månedlig sparing. 
  • "Gave" dersom du ønsker å gi fond som en gave.

Informasjon om de ulike fondene finner du under Våre fond.

Dersom du ønsker råd om hva som passer deg best, anbefaler vi at du avtaler møte med en rådgiver.

Ring meg

Litt om fond

Vi tilbyr et stort utvalg fond fra våre samarbeidspartnere Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Asset Management og Holberg Fondene. 

Aksjefond
Sparing i aksjefond passer for deg som har en lenger tidshorisont på plasseringen din, minimum 5 år. Et aksjefond har høyere risiko enn andre verdipapirfond som obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Til gjengjeld viser historien at aksjefond har gitt en meravkastning på 3-6 prosentenheter årlig sammenlignet med andre plasseringer du får renter av.

Pengemarkeds- og obligasjonsfond
Pengemarkedsfond og obligasjonsfond blir også benevnt som rentefond. Et rentefond er et verdipapirfond som skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer. Dette passer for deg som skal spare fra 1 til 4 år. Obligasjonsfond har vanligvis lavere avkastning enn aksjefond , men historisk lavere risiko.

Kombinasjonsfond
Kombinasjonsfondet er en blanding av de øvrige fondstypene. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond. Noen kombinasjonsfond har høy aksjeandel i starten og reduserer denne andelen frem mot forventet innløsing av fondet. Kombinasjonsfond gir normalt lavere risiko enn aksjefond, men høyere enn obligasjonsfond 

Tidshorisont/Risiko
Jo lengre tidshoriont du har på investeringen din, jo høyere risiko kan du ta. Ønsker du høyere avkastning, må du også tåle høyere verdisvingninger og risiko. 

Ofte stilte spørsmål

Om Fond
Et verdipapirfond kan kort beskrives som en kollektiv investering, der mange har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet i fellesskap. Verdipapirfondet, som er en egen juridisk enhet, eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond. Andelseierne har ingen økonomiske forpliktelser overfor verdipapirfondet ut over sin egen investering.
Generelt gir plassering i verdipapirer en høyere forventet avkastning enn for eksempel plassering i bank. Midlene i et verdipapirfond er imidlertid ikke garantert slik vanlig bankinnskudd er. På den annen side innebærer risikospredningen, som er en grunnleggende egenskap ved verdipapirfond, at sannsynligheten for at hele det oppsparte beløpet skal gå tapt er nær null. Verdien av en investering i et verdipapirfond vil imidlertid variere i løpet av perioden i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i, og det innebærer dermed en risiko for andelseierne. Det enkelte fond har egne vedtekter med bestemmelser om hvordan det spesifikke fondet skal forvalte sine midler.
For å kjøpe fond i Sparebanken Møre, må du være kunde i banken. I tillegg må du ha en VPS depotkonto. Kontakt banken for å bestille en slik konto. I nettbanken under Fondstorget, får du oversikt over din fondsbeholdning. Under Fondshandel kan du kjøpe og innløse fond, og du kan opprette fast spareavtale. Bedrifter må logge seg inn i VPS investortjenester for å få og tilgang til fondshandel.
Sparebanken Møre tilbyr fond fra flere leverandører i samme løsning (forvalterregister). Dette innebærer at det er banken som vil stå oppført som eier av fondsandelene hos fondsleverandøren, på vegne av deg som kunde. På depotkonten i banken, vil du hele tiden ha oversikt over dine andeler. Andeler på depotkontoen kan ikke overføres til VPS-konti utenfor forvalterregisteret annet enn ved realisasjon.