Hopp til innhold

IPS – Individuell pensjonssparing

Skattefordel
Skattefordel
- utsatt skatt
Fleksibilitet
Fleksibel
– Spar når du vil
Null formueskatt
Null formuesskatt på sparekapitalenFå råd / Bestill IPS


Med IPS-ordningen kan du spare til pensjon samtidig som du får utsatt skatt! IPS passer for deg som ønsker å binde midler til pensjon og samtidig dra nytte av skattefordelene. Husk at pensjonen er lønnen din som pensjonist, og de aller fleste av oss må spare til pensjon for å kunne opprettholde ønsket levestandard.

Oppretter du en spareavtale med månedlige eller kvartalsvise trekk, sprer du risiko og slipper å bekymre deg for svingninger i markedet. Velger du å sette sammen din egen fondsportefølje anbefaler vi at du gradvis reduserer andelen i aksjefond når du nærmer deg tidspunkt for uttak av pensjonssparing.

Oversikt over Sparebanken Møres fondstilbud og informasjon om de ulike fondene finner du her.

Lurer du på om IPS passer for deg? Da anbefaler vi å avtale et møte med en av våre dyktige rådgivere.

 • Du kan spare inntil 40.000 kroner pr. år
 • Du får skattefradrag på inntil 9.200 kroner pr. år. Det vil si 23% av årlig sparebeløp etter dagens skattesatser
 • Du betaler ikke skatt på avkastningen i spareperioden
 • Du betaler ikke formuesskatt på innestående beløp i spareperioden
 • Du kan spare fast med spareavtale eller sette inn beløp når det passer deg
 • Du kan ta pause i sparingen om du vil, og du velger selv når du vil slutte å spare
 • Du kan velge mellom alle fondene banken tilbyr og du kan endre fond underveis
 • Pengene bindes og uttak kan tidligst starte ved fylte 62 år
 • Uttakene fra IPS må gå over minimum 10 år og minst til du er 80 år
 • Når du begynner å ta ut pensjon fra IPS, skattlegges uttakene som alminnelig inntekt. Dvs. 23% etter dagens skattesatser

Her finner du et produktark med flere detaljer om IPS.

Ring meg

Ofte stilte spørsmål

Om IPS

IPS passer for deg som:

 • ønsker å spare til pensjon
 • har økonomi til å binde pengene til du fyller 62 år
 • ønsker utsettelse av skatt på pensjonssparingen
 • ønsker å redusere formuesskatten 

Ja, sparepengene er låst og du må vente til du er minst 62 år før du kan ta ut pengene du har spart. Pensjonsutbetalingen fra IPS må skje over minimum ti år og til du er minst 80 år.

Pengene du sparer i IPS er bundet til pensjon og du kan tidligst starte utbetaling når du fyller 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til du er minst 80 år. Det betyr at starter du uttak av pensjon når du fyller 62 år vil utbetalingen skje over 18 år.

Men både du som kunde og banken kan likevel kreve at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Skulle du falle fra får dine etterlatte utbetalt pensjonskapitalen som barnepensjon eller som etterlattepensjon til ektefelle, registret partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til dette, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. 
Andre tjenester du kanskje er interessert i:


Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.