Hopp til innhold

Aksjesparekonto

Enkel og gunstig sparing i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond

 

Med Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond (med aksjeandel >80 %) uten at du må betale skatt på gevinsten underveis. Aksjesparekonto oppretter du enkelt i Fondstorget i nettbanken eller mobilbanken.

Fordeler

  • Du kan samle investeringene dine på ett sted
  • Du kan ta ut opprinnelig innskudd (hovedstol) uten at det utløser skatt
  • Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto
  • Opprinnelig innskudd og gevinst ved salg kan benyttes til reinvesteringer i nye aksjer, egenkapitalbevis og/eller aksjefond
  • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital
  • Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.

Et eksempel  

Du har kjøpt aksjefond for kr 100.000. Verdien på investeringen stiger til kr 120.000. Du kan velge å reinvestere hele beløpet uten å betale skatt på gevinsten. Eller du kan da ta ut inntil kr 100.000 uten at det blir gevinstbeskattet. Du må første betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du satte inn.  

 

Opprett Aksjesparekonto

Gå inn i Nettbanken eller Mobilbanken til menyen Fondstorget. Velg deretter følgende:

  • Aksjesparekonto - Opprett konto
  • Aksjesparekonto - Overfør

Når du ber om at det opprettes en Aksjesparekonto vil denne bestå av en Aksjesparekonto Bank, som blir oppgjørskontoen til Aksjesparekontoen, og to verdipapirkontoer. Det vil ta noen dager etter opprettelse før du kan ta i bruk en komplett Aksjesparekonto. 

Fristen for flytting av eksisterende portefølje er 31. desember 2018. Det opplyses forøvrig i flere medier at det er flertall i finanskomiteen om å forlenge overgangsordningen til 31. desember 2019, dette vedtas sannsynligvis i Stortinget i desember. Det er ingen grunn til å vente - opprett Aksjesparekonto allerede nå!

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om aksjesparekonto hjelper vi deg gjerne. Dersom du ønsker hjelp fra Kundeservice eller en rådgiver til å opprette Aksjesparekonto er fristen 20. desember 2018

 
 Ofte stilte spørsmål om Aksjesparekonto

Har du gevinst på beholdningen din bør du flytte over til en aksjesparekonto i løpet av 2018. Det er vedtatt en overgangsordning som gjør at du kan flytte beholdningen til Aksjesparekonto før utgangen av 2018 uten at flyttingen utløser skatt.

Har du beholdning med urealisert tap, må du selv vurdere om disse skal overføres til Aksjesparekonto. Ønsker du å få fradrag for dette tapet må du realisere utenfor Aksjesparekonto. Etter dette kan du overføre midlene/kontantene til Aksjesparekontoen. Innenfor Aksjesparekontoen vil et eventuelt tap føres mot gevinst på andre investeringer, og du må avslutte aksjesparekontoen for å få eventuelle skattefradrag i forbindelse med tap.  

Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.
 Skjermingen er ikke knyttet til enkeltaksjer eller fondsandeler, men blir fordelt på hele kontoen. 

På grunn av beregningsgrunnlag for skjermingsfradrag anbefaler vi deg ved åpning av Aksjesparekonto å foreta overføringene innenfor en tidsperiode på inntil to uker.

Nye aksjefond handler du i Fondstorget i Nettbanken. Ønsker du å handle nye aksjer og egenkapitalbevis må du ha tilgang til vår Aksjehandelsløsning. Her finner du mer informasjon om vår Aksjehandelsløsning.

...