Hopp til innhold

Aksjesparekonto

Enkel og gunstig sparing i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond

Med Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond (med aksjeandel >80 %) uten at du må betale skatt på gevinsten underveis. Aksjesparekonto oppretter du enkelt i Fondstorget i nettbanken eller mobilbanken.

I Fondstorget kan du

  • inngå avtale om Aksjesparekonto
  • opprette kontoen og
  • overføre aktuelle verdipapir til kontoen

Når du ber om at det opprettes en Aksjesparekonto vil denne bestå av en Aksjesparekonto Bank, som blir oppgjørskontoen til Aksjesparekontoen, og to verdipapirkontoer. Det vil ta noen dager etter opprettelse før du kan ta i bruk en komplett Aksjesparekonto. 

Fondstorget finner du i Nettbanken eller Mobilbanken. 

Skjermingsfradrag
På grunn av beregningsgrunnlag for skjermingsfradrag anbefaler vi deg ved åpning av Aksjesparekonto å foreta overføringene innenfor en tidsperiode på inntil to uker.

God oversikt
Du vil til enhver tid få oversikt over aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond i Fondstorget. Aksjesparekonto Bank vil være tilgjengelig i nettbank og mobilbank. Vær oppmerksom på at ved uttak utover innskutt beløp kan dette medføre skatt.

Handle nye aksjefond
Nye aksjefond handler du i Fondstorget. Ønsker du å handle nye aksjer og egenkapitalbevis må du ha tilgang til vår Aksjehandelsløsning. Her finner du mer informasjon om vår Aksjehandelsløsning.

Lønnsom nyhet
Aksjesparekonto er en lønnsom nyhet for alle privatpersoner som ønsker å spare i egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond. Du vil kunne samle disse investeringene på ett sted, samtidig som du oppnår gunstige skattefordeler.  Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i Sparebanken Møre, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.

Den største fordelen er at du kan kjøpe og selge egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis. Du kan også ta ut det opprinnelige innskuddet uten at det utløser skatt.

Et eksempel
Du har kjøpt aksjefond for kr 100.000. Verdien på investeringen stiger til kr 120.000. Du kan velge å reinvestere hele beløpet uten å betale skatt på gevinsten. Eller du kan da ta ut inntil kr 100.000 uten at det blir gevinstbeskattet. Du må første betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du satte inn.  

Kjersti_2_Januar_2017.jpg


Overgangsordninger

Det er vedtatt en overgangsordning som gjør at du kan flytte egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt. Overgangsordningen gjelder ut 2018.

Fordeler med Aksjesparekonto:

  • Du kan ta ut opprinnelig innskudd (hovedstol) uten at det utløser skatt
  • Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto
  • Opprinnelig innskudd og gevinst ved salg kan benyttes til reinvesteringer i nye aksjer/egenkapitalbevis/aksjefond
  • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital

Mindreårige
Vi tilbyr også Aksjesparekonto for mindreårige. Ta kontakt med din rådgiver.

Ring meg

Ofte stilte spørsmål

Om Aksjesparekonto

I overgangsperioden blir innskuddet på kontoen satt til inngangsverdien (altså innskutt beløp + ubenyttet skjerming) på aksjene eller andelene som overføres. Du får samme inngangsverdi som før. Du slipper ikke skatt, men du utsetter den.

Ved overføring av aksjer med negativ inngangsverdi gjelder følgende i overgangsperioden:
Aksjene kommer til beskatning allerede ved overføringen, og overføringen skattlegges da som realisasjon. Innskuddet på aksjesparekontoen som knytter seg til slike aksjer settes altså til kr. 0, og ikke til den negative inngangsverdien.

Hvis du venter med å overføre til etter overgangsperioden, settes innskuddet til aksjens, egenkapitalbevisets eller aksjefondsandelens verdi på overføringstidspunktet. Overføringen skattlegges da som realisasjon.


Skattemessige posisjon på Aksjesparekonto finner du i Fondstorget under fanen "Aksjesparekonto" - "Oversikt".

Har du gevinst på beholdningen din bør du flytte over til en aksjesparekonto i løpet av 2018. Det er vedtatt en overgangsordning som gjør at du kan flytte beholdningen til Aksjesparekonto før utgangen av 2018 uten at flyttingen utløser skatt.

Har du beholdning med urealisert tap, må du selv vurdere om disse skal overføres til Aksjesparekonto. Ønsker du å få fradrag for dette tapet må du realisere utenfor Aksjesparekonto. Etter dette kan du overføre midlene/kontantene til Aksjesparekontoen. Innenfor Aksjesparekontoen vil et eventuelt tap føres mot gevinst på andre investeringer, og du må avslutte aksjesparekontoen for å få eventuelle skattefradrag i forbindelse med tap.  

Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.
 Skjermingen er ikke knyttet til enkeltaksjer eller fondsandeler, men blir fordelt på hele kontoen. 

På grunn av beregningsgrunnlag for skjermingsfradrag anbefaler vi deg ved åpning av Aksjesparekonto å foreta overføringene innenfor en tidsperiode på inntil to uker.