Kurs og kursdato fond

Ved kjøp, salg og bytte av fond

SBM_Fondshandel_.png


Sparebanken Møre benytter en nominee-løsning i VPS. Det betyr at banken opptrer som eier av fondsandelene overfor de enkelte fondsleverandørene. Ved kjøp, salg og bytte av fondsandeler medfører dette en forskyvning av kursdato. I tillegg har noen fond to ekstra kursdager -disse finner du her.


Disclaimer (kurser levert av Oslo Børs)
Informasjonen er levert av Oslo Børs ASA. Innholdet på dette nettstedet til denne informasjonstjenesten er ment som en tjeneste for markedet. Oslo Børs fraskriver seg alt ansvar for eventuelle feil eller unøyaktigheter i informasjonen. Oslo Børs fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade, som kan være resultat av bruk av informasjonen. Sparebanken Møre skal heller ikke kunne holdes ansvarlig for feil ved informasjonen som er gitt av Oslo Børs ASA.