Lån i utenlandsk valuta

Valutalån

Valutalån passer best for deg som har inntekter i utenlandsk valuta. Har du kostnader i samme valuta som inntekter kan du redusere valutarisikoen din. 

Når kan det være lurt med valutalån?
Har du jevnlig inntekter i en fremmed valuta kan valutarisikoen reduseres ved å skaffe deg utgifter i samme valuta, for eksempel renter og avdrag på et valutalån. Er ikke denne forutsetningen til stede, er det viktig å være klar over at du påtar deg enbetydelig risiko. Valutalånet må i de fleste tilfeller betraktes som ren spekulasjon.

Når er valutalån lønnsomt?
Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Stiger valutakursen etter et låneopptak, blir det dyrere for deg å innfri lånet og motsatt hvis kursen går ned. Det gunstigste er derfor høyest mulig kurs ved låneopptak. 

Tips! Vi anbefaler deg å sette av til sparing som en buffer for mulige kurstap.

Ofte stilte spørsmål

  • Du har inntekt i utenlandsk valuta
  • Du har solid økonomi og god betalingsevne
  • Du må kunne tåle høyere lån og betydelig økte lånekostnader
  • Du har god sikkerhet

NOK styrkes og lånevaluta svekkes: Gjelden din minsker og du betaler mindre enn et tilsvarende lån i norske kroner.

Ved innfrielse minsker gjelden din og du må betale mindre.

NOK svekkes og lånevaluta styrkes: Gjelden din øker og du betaler mer enn et tilsvarende lån i norske kroner.

Ved innfrielse øker gjelden din og du må betale mer.

Du får samme skattefradrag på valutalån som vanlige boliglån. Valutagevinster er skattbare, mens tap er fradragsberettiget.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om lån hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.