Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Kjærlighetsforsikring

Du kan ikke forsikre kjærligheten, men du kan forsikre deg av kjærlighet. Vi hjelper deg med å finne de riktige forsikringene for deg og dine. 

 

Noen spørsmål er for store for nettet. 

Noe er så personlig at vi trenger å snakke om det ansikt til ansikt. Forsikring mot ulykker og sykdom, for eksempel. Det virker kanskje utenkelig at noe kan skje deg, men sykdom og ulykker kan skje oss alle. For de fleste vil de økonomiske konsekvensene være store.

En god forsikring tar vare på deg og dem du er glad i. Derfor kaller vi våre personforsikringer for kjærlighetsforsikringer. Det er ikke tilfeldig hvem du snakker med. Vi kan dette, vi er her for deg og vi kan se helheten i økonomien din. Snakk med oss i Sparebanken Møre slik at vi sammen kan ta de rette valgene for deg og din familie.Tør du la være?

Alle har boligforsikring, og viktig er det, men visste du at det er større sannsynlighet for å bli ufør enn at huset ditt brenner? Har du råd til å la være å forsikre deg selv og dine? Kostnadene forbundet med å bli syk eller ufør er ofte mye høyere enn du tror. Selv om du har forsikring gjennom jobb, er denne alene sjelden nok til å dekke deg tilstrekkelig om noe skulle skje. 

Risiko for å bli ufør


Om du skulle bli ufør blir inntekten din kraftig redusert, men de månedlige utgiftene forblir de samme. Du må fortsatt betale for mat, boliglån, drivstoff og fritidsaktiviteter. Om du har en god uføreforsikring vil denne dekke gapet mellom det du får utbetalt fra NAV, og det du hadde fått utbetalt i lønn fra arbeidsgiver.

Utbetaling fra NAV

Uføreindikator

Hva skjer med økonomien hvis du faktisk rammes? Stadig flere velger å forsikre seg. Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

kr
Tapt inntekt per år
Din lønn
Om utregningen

Utregningen er gjort med utgangspunkt i dagens inntekt, og gir en god indikasjon på hvilken reduksjon du vil få i inntekten din ved varig uførhet. Modellen legger til grunn at du har ektefelle/samboer, men tar ikke høyde for alder, eller antall opptjeningsår i Folketrygden. For å få en grundigere gjennomgang av forsikringsbehovet ditt, anbefaler vi deg å ta kontakt med banken din.

Boliglån og forsikring

Som hånd i hanske

Du har kjøpt deg en bolig, skapt deg et hjem. Kanskje alene, kanskje sammen med noen. Hva gjør du med boliglånet dersom noe skulle skje deg? Om du blir ufør kan inntekten falle betraktelig, men utgiftene vil være de samme. 

En god personforsikring kan utgjøre hele forskjellen på om du klarer å beholde boligen eller ikke. Om dere er to og den ene skulle falle fra, vil en personforsikring kunne bidra til at den gjenlevende kan sitte med boligen alene. Snakk med oss i Sparebanken Møre. Sammen finner vi de beste løsningene for deg og din familie. 

 

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.