Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Etablerings- og terminomkostninger

Tjenester Etableringsomkostninger Terminomkostninger per mnd
Boliglån 1. prioritets pantelån Fra 2.500,00 Fra 75,00
Mellomfinansiering uten langsiktig lån i SBM Fra 5.000,00 Fra 75,00
Boligbyggelån Fra 5.000,00
Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbank Fra 5.000,00
Kontokreditt Fra 500,00
Forbrukslån Fra 1.500,00 Fra 85,00
Billån sikret med salgspant Fra 2.500,00 Fra 85,00

Sikkerhetsetablering

Tjenester Pris
Tinglysningsgebyr til staten per dokument 525,00
Tinglysningsgebyr til løsøreregisteret per dokument 1.516,00
Depotomkostninger (fradragsberettiget) Fra 1.000,00 Pr. pantesikkerhet (objekt)
Gebyr til Staten v/pant på andel i borettslag per dokument 430,00
Omkostninger kontokreditt (fradragsberettiget) 100,00

Endringsomkostninger

Tjenester Pris
Endring av eksisterende lån/sikkerhet Fra 500,00
Endring sikkerhet Fra 500,00

Finansieringsbevis

Tjenester Pris
Finansieringsbevis 0,00

Dersom du vil ha finansieringen i orden, før du handler, kan du få en bekreftelse på at lånefinansieringen er i orden (for eksempel ved kjøp av bolig eller bil).