Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Møre 1317

Mørekort VISA - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Årspris 30,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre 1317- Konto - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Mørekort Online (tidl. Electron) - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Årspris 0,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

RingKontantKort - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Lading av RingKontantKort i egen minibank 0,00
Lading av RingKontantKort i andre minibanker 2,00

Avtalegiro - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Per betaling 0,00
Kvittering 20,00

Telebank - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Betaling 0,00
Betaling til forfall 0,00
Kontoutskrift per post 0,00
Kontoutskrift per fax per side 0,00
Kvitteringsoblat 20,00
Spørring på forfall 0,00
Starte betaling 0,00
Stoppe betaling 0,00

Nettbank - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Betaling 0,00
Betaling til forfall 0,00
Straksbetaling 5,00
eFaktura betaling 0,00
Fast oppdrag til andre 0,00
Kvittering 20,00
Kvitteringsoblat 20,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00
Spørring på forfall 0,00
Starte betaling 0,00
Stoppe betaling 0,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00

Mobilbank - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Pris
Betaling 0.00
Betaling til forfall 0,00

Møre 1317- Spar - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,60 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.