Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Møre Verdi

Møre Verdi - Plasseringskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 1. mill og over 1,25 %
Kr 250.000 - 999.999 1,15 %
Kr 50.000 - 249.999 0,70 %
Kr 1 - 49.000 0,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi - Konto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,05 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi - Mørekort VISA

Tjenester Pris
Årspris 275,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00*
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

*For kunder bosatt utenfor Møre og Romsdal er pris for uttak i andre norske minibanker kr 0.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi - Reservekort VISA

Tjenester Pris
Årspris (Har du Mørekort VISA betaler du ikke årspris) 0,00
Årspris tilleggskort 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00*
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 %
Effektive rente 20,84 %

*For kunder bosatt utenfor Møre og Romsdal er pris for uttak i andre norske minibanker kr 0.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi VISA Gold

Tjenester Pris
Årspris 0,00
Årspris tilleggskort 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker Kr 35 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank Kr 35 + 0,5 % av beløp
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente benyttet kreditt - per måned 1,67 %
Effektiv rente per år 21,99 %

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre Verdi- Mobilbank

Tjenester Pris
Send penger med SKULS 0,00
Betaling 0,00
Betaling til forfall 0,00

Møre Verdi - Nettbank

Tjenester Pris
Betaling 0,00
Betaling til forfall 0,00
Straksbetaling 5,00
Betaling av skatt og moms 2,00
eFaktura betaling 0,00
Fast oppdrag til andre 0,00
Kvittering 20,00
Kvitteringsoblat 20,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00
Spørring på forfall 0,00
Starte betaling 0,00
Stoppe betaling 0,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00

Møre Verdi - RingKontantKort

Tjenester Pris
Lading av RingKontantKort i egen minibank 0,00
Lading av RingKontantKort i andre minibanker 2,00

Møre Verdi - Avtalegiro

Tjenester Pris
Per betaling 0,00
Kvittering 20,00

Møre Verdi - Telebank

Tjenester Pris
Betaling 1,50
Betaling til forfall 2,50
Kontoutskrift per post 0,00
Kontoutskrift per fax per side 10,00
Kvitteringsoblat 20,00
Spørring på forfall 0,00
Starte betaling 0,00
Stoppe betaling 0,00

Betalinger er gebyrfritt for kunder over 67 år.

Møre Verdi - SMSbank

Tjenester Pris
Kontoinformasjon 0,00
Forfallsmappen 0,00
Overføring egne konti 0,00
Endre personlig kode 0,00

Møre Verdi - Mørekort Online (tidl. Electron)

Tjenester Pris
Årspris 275,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00*
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

*For kunder bosatt utenfor Møre og Romsdal er pris for uttak i andre norske minibanker kr 0.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.