Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Ordinære vilkår

Plasseringskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,65 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Depositumkonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,65 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 %

Vilkår
Saldoberegning av renten.

Gebyr ved opprettelse av depositumkonto

Kundeforhold for utleier* Pris
Møre Verdi /Møre Ung kunde (utleier er privatperson) 500,00
Andre kundeprogram og øvrige kunder -inklusive bedriftskunder 1.000,00
Ikke kunde (privatperson, bedrift) 2.000,00

*Om leietaker er programkunde, vil ikke det påvirke størrelsen på etableringsgebyret

Personkonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,05 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,05 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre VISA Gold

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank 35,00 + 0,5 % av beløp
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente benyttet kreditt - per måned 1,67 %
Effektiv rente per år 21,99 %
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 20,04 %, effektiv rente 21,99 %. Total kredittkostnad kr 16.669.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre VISA Black Gold

Tjenester Pris
Årspris 500,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank Kr 35 + 0,5 % av beløp
Kredittramme 200.000,00
Nominell rente benyttet kreditt - per måned 1,67 %
Effektiv rente per år 21,99 %
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 20,04 %, effektiv rente 21,99 %. Total kredittkostnad kr 16.669.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Mørekort Online (tidl. Electron) til barn under 13 år

Tjenester Pris
Årspris 0,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 0,00
Uttak i andre norske minibanker 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Mørekort Online (tidl. Electron)

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre Reservekort

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 %
Effektive rente 20,84 %

Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 19,08 %, effektiv rente 20,84 %. Total kredittkostnad kr 16.587.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2.00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Avtalegiro

Tjenester Pris
Per betaling 3,50
Kvittering 20,00
Per avtale (elektronisk signering) 3,50

Nettbank

Tjenester Pris
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
Straksbetaling 5,00
eFaktura betaling 2,50
Fast oppdrag til andre 4,00
Kvittering 20,00
Kvitteringsoblat 20,00
SMS varsling - alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betaling 3,00
Stoppe betaling 5,00
Papir sikkerhetskort - per kort 15,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00

Brevgiro

Tjenester Pris
Per giro 12,00
+ per konvolutt sendt i posten porto
+ per konvolutt innlevert i banken 12,00
Kvitteringsoblat per oblat 20,00
Retur grunnet manglende dekning 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

Telebank

Tjenester Pris
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
Kontoutskrift per post 7,00
Kontoutskrift per fax per side 7,00
Kvitteringsoblat 20,00
Papir sikkerhetskort - per kort 15,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betaling 3,00
Stoppe betaling 5,00

Møre Verdi - RingKontantKort

Tjenester Pris
Lading av RingKontantKort i egen minibank 2,00
Lading av RingKontantKort i andre minibanker 2,00

SMSbank

Tjenester Pris
Kontoinformasjon 3,00
Forfallsmappen 3,00
Overføring egne konti 3,00
Endre personlig kode 3,00

Mobilbank

Tjenester Pris
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
Overføring mellom egne kontoer 3,00

Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 2,05 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Mørekort

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.

BSU - Boligsparing for ungdom

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 3,80 %

Vilkår
Sparekonto som gir skattefradrag til og med fylte 33 år. Gir 20 % skattefradrag av årlig sparebeløp. Maks. innskudd pr. år: kr 25.000. Totalt tillatt innestående er kr 300.000 + renter.

Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende beste rentesats på Møre Verdi Plasseringskonto.

Pensjonskonto innenfor IPA

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 2,20 %

NB! Ikke i salg fra desember 2006.

Vilkår

Ihh. til regelverk for Individuell Pensjonsavtale. Gir muligheter til å spare både i bank og verdipapirfond. Årlig administrasjonskostnad kr 250 Kontoen kan kun disponeres etter IPA-reglene.

Eksempel på effektiv rente

Beløp Rentesats
Gjeldende fra Gjeldende
250.000 2,10 %
150.000 2,03 %
50.000 1,70 %
...