Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Depositumkonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,65 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 %

Vilkår
Saldoberegning av renten.

Gebyr ved opprettelse av depositumkonto

Kundeforhold for utleier* Pris
Møre Verdi /Møre Ung kunde (utleier er privatperson) 500,00
Andre kundeprogram og øvrige kunder -inklusive bedriftskunder 1.000,00
Ikke kunde (privatperson, bedrift) 2.000,00

*Om leietaker er programkunde, vil ikke det påvirke størrelsen på etableringsgebyret