Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Spare- og brukskonto

BSU - Boligsparing for ungdom

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 2,60 %

Vilkår
Sparekonto som gir skattefradrag til og med fylte 33 år. Gir 20 % skattefradrag av årlig sparebeløp. Maks. innskudd pr. år: kr 25.000. Totalt tillatt innestående er kr 300.000 + renter.

Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende beste rentesats på Møre Verdi Plasseringskonto.

Havlandet - Tarekonto - gjelder for Havland kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,60 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Møre Verdi - Plasseringskonto - gjelder for Møre Verdi kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 1. mill og over 0,20 %
Kr 250.000 - 999.999 0,10 %
Kr 50.000 - 249.999 0,05 %
Kr 1 - 49.000 0,05 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 0,80 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Møre 1317- Spar - gjelder for Møre1317 kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,60 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Møreavtalen - Mørekonto/Servicekonto - gjelder for Møreavtale kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Ung - Konto - gjelder for Møre Ung kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi konto - gjelder for Møre Verdi kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - ordinære vilkår

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Plasseringskonto - ordinære vilkår

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,00 %
Kr 50.000 - 249.999 0,00 %
Til kr 50.000 0,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Personkonto - ordinære vilkår

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Pensjonskonto innenfor IPA

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,95 %

NB! Ikke i salg fra desember 2006.

Vilkår

Ihh. til regelverk for Individuell Pensjonsavtale. Gir muligheter til å spare både i bank og verdipapirfond. Årlig administrasjonskostnad kr 250 Kontoen kan kun disponeres etter IPA-reglene.

Eksempel på effektiv rente

Beløp Rentesats
Gjeldende fra Gjeldende
250.000 0,85 %
150.000 0,78 %
50.000 0,45 %

Depositumkonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,00 %
Kr 50.000 - 249.999 0,00 %
Til kr 50.000 0,00 %

Vilkår
Saldoberegning av renten.

Gebyr ved opprettelse av depositumkonto

Kundeforhold for utleier* Pris
Opprettelse i nettbank 400,00
Manuell opprettelse for eksisterende kunder 1.200,00
Ikke kunde (privatperson, bedrift) 2.000,00