Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Sparekonto

Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra 20.02.2019
12 mnd. binding 1,80 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Plasseringskonto

Prisene gjelder fra Rentesats
Kr 500.000 og over 0,50 %
Kr 250.000 - 499.999 0,50 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Havlandet - Tarekonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 1,20 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Møre 1317- Spar

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 1,20 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.