Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Sparekonto

Plasseringskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,65 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

BSU - Boligsparing for ungdom

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 3,80 %

Vilkår
Sparekonto som gir skattefradrag til og med fylte 33 år. Gir 20 % skattefradrag av årlig sparebeløp. Maks. innskudd pr. år: kr 25.000. Totalt tillatt innestående er kr 300.000 + renter.

Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende beste rentesats på Møre Verdi Plasseringskonto.

Havlandet - Tarekonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 1,70 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Møre 1317- Spar

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 1,70 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.


Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 2,05 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Pensjonskonto innenfor IPA

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 2,20 %

NB! Ikke i salg fra desember 2006.

Vilkår

Ihh. til regelverk for Individuell Pensjonsavtale. Gir muligheter til å spare både i bank og verdipapirfond. Årlig administrasjonskostnad kr 250 Kontoen kan kun disponeres etter IPA-reglene.

Eksempel på effektiv rente

Beløp Rentesats
Gjeldende fra Gjeldende
250.000 2,10 %
150.000 2,03 %
50.000 1,70 %
...