Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Aksjehandel via aksjemegler - Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager

Kjøp og salg av enkeltaksjer og egenkapitalbevis Pris
Norske Børsnoterte aksjer: Standard kurtasje 0,50 % av handelsbeløpet min. 500,00
Unoterte aksjer: Standard kurtasje 0,50 % av handelsbeløpet min. 1.000,00

Aksjehandel via Internett - Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager

Kjøp av enkeltaksjer og egenkapitalbevis Pris
Standard kurtasje: 0,05 % av handelsbeløpet min. 95,00
Norske unoterte aksjer: 0,30 % av handelsbeløpet min. 300,00
20 handler i en kalendermnd: Kurtasje påfølgende kalendermnd min. 65,00
Snap Shot (sanntidskurser på enkeltaksjer) per aksje 0,25

Aksjehandel via Internett - Abonnement

Tjenester Pris
Ordinært (kursinfo. 15 min. forsinket): 0,00
Sanntidskurser per måned 12,50
Sanntidskurser med ordredybde per måned 125,00

Verdipapir - Årsoppgave og realisasjonsoppgave

Tjenester Pris
Kopi av årsoppgave og realisasjonsoppgave 75,00

Aksjehandel utføres av DNB Markets, som autorisert verdipapirforetak.

VPS - Storinvestoravgift

Årlig kostnad for oppbevaring av aksjer og EK-bevis

Årlig. Belastes i løpet av 1. halvår hvert år Pris
Markedsverdi kr 1. - 99.999 0,00
Markedsverdi kr 100.000 - 1.000.000 375,00
Markedsverdi kr 1.000.001 - 100.000.000, pr. ny på begynt million 200,00
Markedsverdi over 100.000.000 Individuell pris

Beregnes av markedsverdi på beholdning pr. 31.12 og på tvers av beholdninger innen og utenfor VPS-Aksjesparekonto.

VPS - Transaksjonspris ved bruk av verdipapirkonto

Per transaksjon. Belastes etterskuddvis per kvartal Pris
Frigivelse 100,00
Overføring av enkeltpapir til VPS-konto hos annen kontofører 100,00
Overføring av totalbeholdning til VPS-konto hos annen kontofører 100,00
Overføring til annen VPS-konto i Sparebanken Møre 0,00
Etablering av fullmakt, per fullmakt 300,00
Etablering av fullmakt til Sparebanken Møres samarbeidspartnere 0,00
Etablering/endring av rettigheter, per rettighet 300,00
Innløsning av obligasjon 100,00
Fakturagebyr ved manglende konto for belastning av priser 50,00
Belastning av priser uten oppgave 0,00
Belastning av priser med oppgave 50,00

Belastningskonto som er registrert i Verdipapirsentralen vil bli belastet for omkostningene. Dersom belastningskonto mangler, blir faktura sendt og fakturagebyr lagt til.

Ta kontakt med banken hvis du ønsker oppgave ved belastning.

IPS konto (Individuell pensjonssparing)

Etablering av IPS konto Pris
Opprettelse av IPS konto 0,00

VPS-Aksjesparekonto

Etablering av Aksjesparekonto Pris
Opprettelse av Aksjeparekonto 0,00
Flytting av ASK konto til annen kontofører
Flytting av konto 100,00
Flytting av ISIN (aksje) 100,00 pr. verdipapir
Flytting av fond 100,00 pr. verdipapir

Se prisliste for VPS-Storinvestoravgift og Transaksjonspris ved bruk av VPS-konto