Flytting av aksjesparekonto (ASK) for mindreårige til Sparebanken Møre