Hva går styrekurset ut på?

Styrekurset er spesielt rettet mot eiere, styremedlem, styrekandidater og daglige ledere i små og mellomstore bedrifter, i tillegg til styrer i frivillige foreninger. Styrekurset er gratis for alle. 

Målet med dette kurset er å klargjøre de mest kritiske utfordringene innen styrearbeid og ulike teknikker for hvordan man best mulig skal kunne håndtere de. Det blir blant annet snakket om verdier, ulike ansvarsroller og struktur på styrearbeid. 

Viktor Jensen og Kristian Haahjem blir dagens foredragsholdere.  Victor er leder i StyreAkademiet Norge, i tillegg til medeier, styreleder og styremedlem i flere bedrifter. Kristian Haahjem er leder i StyreAkademiet Sunnmøre, og daglig leder i industriselskapet Haahjem AS på Vigra. 

Velkommen skal du være!

GunnhildNinaRoger-1080x1080.jpg
Program for dagen
  • 08:30 Registrering og servering av kaffi
  • 09:00-12:00 Faglig program
  • 12:00-13:00 Lunsj med kulturelt innslag