2022 er Frivillighetens år

I år skal vi sette fokus på de frivillige! Gi heder og ære til alle de som deler av sin fritid med andre. De som inspirerer, motiverer, inkluderer, hjelper og gleder andre med å dele av sin tid, sin energi, sin omsorg og sine ressurser.

Dette er året for å synliggjøre og anerkjenne hva frivillige gjør for sine medmennesker, for idrettslaget eller korpset, for naboen, for lokalsamfunnet, og for regionen vår! 


Å DELE -  å gi en del av noe til noen andre

Å GLEDE - er en følelse som setter i gang en til­stand av lykke og begeistring

DELEGLEDE - et ord vi har satt sammen for å dele glede

SBM_glede_Takk3.jpg
Et samfunn tuftet på frivillighet

Hvert år legges det ned over 142 000 årsverk med frivillig innsats i Norge. Felles for den frivillige innsatsen er bidraget til økt bolyst og engasjement i lokalsamfunnene. Dette er også helt essensielt for at næringslivet skal tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

Usikker på hva du kan bidra med?

Noen liker små gleder, andre setter pris på store gleder. Uansett hva du gir av din frivillige tid så vil det bety noe - for meg eller deg. I våre kanaler vil vi spre tips til delegleder gjennom året, og her er noen eksempler som en start på veien:

Små delegleder

Det skal ikke mye til for å glede andre. Et smil, et hei eller en vennlig hånd er mer enn godt nok. Bare du viser at du bryr deg gir andre verdi. Se opp, lytt og vær tilstede. 

Litt større delegleder

Ditt initiativ kan kan bety mye og det trenger ikke forplikte. Tenk nabolag og området rundt deg, sesong og føre. Det kan være å hente posten, klippe gresset eller ta inn søppeldunken til naboen. At du tar i et tak gir stor verdi for andre.

Store delegleder

Har du tenkt på å engasjere deg i en forening, klubb eller frivillig arbeid? Gjør det! Engasjement og kunnskap trengs overalt, og med dine kvaliteter kan du bidra til trygge og gode aktiviteter for andre. 

SBM_deleglede_collage.jpg
Verdien av frivillighet
Vi støtter hvert år over 1200 ulike aktiviteter og initiativ som bidrar til å bygge og utvikle regionen vår. Fellesnevneren for alle disse er den frivillige innsatsen som legges ned i lokalsamfunnene, den som bidrar til bolyst og engasjement. Iver og glede. Og som er viktig for at også næringslivet i regionen skal kunne tiltrekke seg arbeidskraft. Alle viktige byggeklosser for utviklingen av samfunn- og næringsliv på Nordvestlandet.  
medium-Logo_Hovedlogo_Negativ_bakgrunnsfarge_mer_20bakgrunn.jpg
Vi er med på feiringen!
Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som har ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året på nasjonalt nivå. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. 

Gjennom Sparebanken Møre sitt sterke engasjement i lokalsamfunnet er vi en viktig medspiller for frivillig innsats. Vi er selvfølgelig med og heier når Frivillighetens år skal markeres!