Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Cash ut fra Plastkonto'n

Plast er hard valuta som kan veksles i kroner. Søk om å få konteineren vår, rydd ei strand og cash ut inntil 16 000 kr fra Plastkonto'n.

RYDD fjøra, FYLL konteineren og CASH UT fra Plastkonto'n.

Vil du gjøre en innsats for nærmiljøet ditt og samtidig tjene penger på det? Nå kan skoleklasser, lag og organisasjoner være med å rydde ei strand, fylle den blå konteineren vår med plast fra havet og cashe ut inntil 16 000 kroner fra Plastkonto'n.

Plastkonto’n er et samarbeid mellom
Plastfritt Hav og Sparebanken Møre. 

 

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER 2020

 

PLAST = PENGER

Den lyseblå konteineren skal ut på turné langs kyststripa vår i håp om å bli fylt opp med marint søppel mange ganger. Konteineren fungerer som ei sparebøsse, og plast er valutaen du putter på. 

Når vi henter den fulle konteineren kan gjengen din cashe ut 16 000 kroner. 

Ryddige strender = penger på Plastkonto’n.

 

Dette skal du plukke - Dette skal du håndtere på andre måter.

Lag, organisasjoner og skoleklasser/FAU med organisasjonsnummer kan legge inn søknad.

Dette er et nytt konsept, og vi prøver ut dette som et pilotprosjekt på Sunnmøre fram mot jul. I 2021 vil vi også kjøre ut konteinere til Romsdal og Nordmøre. Følg med på ny søknadsrunde senere.

Konteineren skal være på turné helt fram til sommeren 2021. Nå kan du søke om å få kontaineren til ei strand på Sunnmøre fram mot jul. Til våren blir det nye muligheter, også for Romsdal og Nordmøre.

Plastfritt Hav leverer og henter til avtalt tid og sted. Dag for utkjøring og henting er torsdager.

Det er tre ting du må gjøre:

  1. Sjekk om fjøra trenger rydding. Kanskje noen nettopp har gjennomført en ryddeaksjon?
  2. Legg inn en søknad om å få Plastkonto'n
  3. Be gjengen din om å reservere datoen(e), og vent på svar den 16. oktober.

Du og gjengen gjør så godt dere kan. Fyller dere konteineren helt opp, kan dere cashe ut 16 000 kroner. En halvfull konteiner gir dere 8 000 kroner på Plastkonto'n. Hvis dere har mål om å fylle konteineren to ganger, kan Plastfritt Hav tømme den underveis. To fulle konteinere veksles i 32 000 kroner.

Du vil finne mye mer en bare plast-søppel i fjøra. Så lenge du klarer å putte søppelet i sekken du får utdelt, kan du kaste det i konteineren. Plastfritt Hav vil ta i mot konteineren på miljøstasjonen og sørge for riktig sortering videre. Plastfritt Hav har laget en liten film om hva som er greit å kaste i konteineren, og hva som ikke er det. Denne kan du dele med gjengen din.

Hva kan du kaste i konteineren?

Se Plastfritt Hav sin lille film om hva som kan kastes i konteineren, og hva som må håndteres på en annen måte.

Hva kan du kaste i konteineren?

En full konteiner tilsvarer 160 sekker med søppel, og en aktiv dugnadsgjeng på rundt 30 personer klarer å fylle konteineren på ei helg. Dette er bare et raust estimat for at du skal kunne planlegge ryddinga. 

Dessverre er dette et arbeid vi aldri blir ferdig med. Det skylles heile tida i land nye mengder med marint søppel. Et område gjerne kan ryddes to ganger pr år, og spesielt etter  høst- og vinterstormer. Husk at vi har ei lang kyststripe og at det alltid er et område som trenger å bli rydda.

 

Så enkelt er det!

  1. Du får hansker og sekker sammen med konteineren.
  2. Konteineren står klar i fjøra. Fyll sekkene med plast og annet søppel du finner i fjøra.
  3. Blir konteineren full i løpet av helga, kan vi tømme den slik at dere kan fylle den en gang til. To fulle konteinere betyr at dere kan cashe ut 2 x 16 000 kroner fra Plastkonto'n.

Hvorfor gjør vi dette?

Over åtte million tonn plast havner i havet hvert år. Det utgjør en stor trussel mot alt som lever i havet. Norge merker marin forsøpling ekstra godt. Hvert år fører havstrømmene med seg søppel fra hele kontinentet. Mye av dette ender opp i fjøra vår.