Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Sponsor

Sparebanken Møre er en aktiv samfunnsaktør i Møre og Romsdal. Sponsing er et av virkemidlene vi bruker for å nå dette målet. Med vår sponsorvirksomhet ønsker vi å vise at vi støtter et bredt spekter av kultur, idrett og fritidsaktiviteter i fylket vårt.

Fortuna_sponsor_600.jpg

Mangfold og bredde
Vi har en rekke avtaler med ulike samarbeidspartnere, små og store. Vi er opptatt av å støtte mangfoldet og bredden i idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak som mange får gleden av.

Vi stiller krav til sponsorater
I våre sponsorater stiller vi krav til gjenytelse i form av reklame og eksponering av banken på en positiv måte. Det er viktig for oss å synliggjøre vårt brede engasjement i fylket og for fylkets innbyggere.

Langsiktighet
Vi ønsker en langsiktighet i de sponsorengasjementene banken er med på. Dette for å få best effekt av de investeringer som blir lagt ned i tid og penger i sponsorobjektene. I tillegg viser erfaring at man må være med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet.

...