TEFT-midler til kor og korps
Vi vil høre dere!

Musikk og vårluft fyller oss med liv og glede. Etter en vinter som denne trenger vi musikk. Mye musikk. Høy musikk.

Heldigvis er det mange som både kan og vil fylle ørene og hjertene våre med lyd. Og - gleden ved å spille og synge er minst like stor som å lytte. 

Nå inviterer vi kor og korps til en vårdugnad for å spre litt glede, og vi støtter hver konsert med inntil 15.000 kroner.

Kan ditt kor eller korps være med å glede noen?

Slik gjør vi det

Alle korps og kor kan søke om en eller to spillejobber. Sparebanken Møre støtter med inntil 15.000 kroner for hver spillejobb, altså maksimalt 30.000 kroner totalt.

Spillejobben må være en konsert på et offentlig sted, for eksempel en institusjon, et 17. mai arrangement, en vanlig konsert med publikum eller en digital konsert som er åpen for alle. Det er ikke anledning til å ta betaling gjennom billettsalg.

Legg ved et dokument i søknaden som viser at dere har gjort en avtale om å holde konsert. I utgangspunktet kan bare ett kor eller korps få støtte pr. institusjon, men på 17. mai er det rom for flere.

Hele koret/korpset må være med på konserten, ikke bare en en mindre gruppe. Konserten gjennomføres fortrinnsvis i løpet av mai eller juni, og som arrangør må dere sørge for å følge de smittevernstiltakene som gjelder.