Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
ikon

Koronarelaterte søknader

Det er tøffe tak for tiden, også for frivillige lag og organisasjoner i regionen vår. Vi har derfor tatt noen grep for å komme disse utfordringene i møte.

Tildelinger til arrangement som nå blir avlyst grunnet korona står fremdeles ved lag. Det betyr at dere slipper å betale tilbake midler dere har fått fra oss. Ta kontakt med den som sendte dere tilsagnet, så ordner det seg.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få dekket deler av faktisk påløpte kostnader som følge av koronasituasjonen, for eksempel ved avlyste arrangement. Merk følgende krav til søknadsvedlegg: Opprinnelig budsjett og finansieringsplan, dokumentasjon på faktiske påløpte kostnader og plan for å få dekket faktiske påløpte kostnader.

Støtte til konkrete hjelpetiltak for andre. Frivillige lag og organisasjoner som jobber med konkrete hjelpetiltak knyttet til korona-situasjonen, kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader knyttet til arbeidet, f.eks. innkjøp av utstyr, drivstoff eller lignende. Søknaden kan sendes inn nå, utbetaling av evt. innvilget beløp gjøres når kostnader/utlegg er dokumentert.

Det gis ikke direkte kontantstøtte for å dekke tapte inntekter, men det kan søkes om støtte til konkrete prosjekt, innkjøp av utstyr eller lignende som de tapte inntektene var tenkt brukt til.

Ordinære søknader om TEFT-midler som ikke er knyttet til koronasituasjonen vil bli behandlet etter den ordinære søknadsfristen 1. mai

Vi vil ellers oppfordre deg til å ta kontakt med oss dersom dere har utfordringer, så ser vi å hvordan disse kan løses sammen. 

...