Personlig økonomi i skolen

Opplæring i personlig økonomi er en svært viktig forutsetning for å kunne ta selvstendige og gode valg som voksen. Gjennom programmene Økonomi & Karrierevalg og Sjef i eget liv får elever lære om hvordan valg de gjør har konsekvenser for deres personlige økonomi. Sparebanken Møre er gjennom samarbeid med Ungt Entreprenørskap veiledere i begge disse programmene.

Økonomi og karrierevalg
For ungdomsskoler

Økonomi og karrierevalg er et undervisningsprogram for elever i Ungdomsskolen som er utviklet av Ungt Entreprenørskap og som går over 6 skoletimer. Elevene får i disse timene tid til å reflektere over hvilke valg de tar (utdanning/jobb) og konsekvenser disse valgene vil få. Det er også lagt opp til at elevene får undervisning i personlig økonomi der viktige temaer er inntekter, kostnader, budsjett, rente, forsikring og andre bankrelaterte emner.

Sjef i eget liv
For videregående skoler

Sjef i eget liv er et undervisningsprogram for Videregående skole som er utviklet av Ungt Entreprenørskap og som går over 3 skoletimer. Gjennom programmet blir elevene satt i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til utdannings- og karrièreveier og deres personlige økonomi. Sjef i eget liv er bygget opp rundt en digital plattform som viser hvordan ulike valg påvirker mulighetene for å spare opp egenkapital til boligkjøp og bygger på diskusjoner rundt;

  1. refleksjon rundt eget forbruksmønster
  2. valgkompetanse knyttet til personlig økonomi
  3. bevissthet rundt egne karrierevalg og personlig økonomi
  4. bevissthet rundt ulike spareprodukter - spesielt fokus på BSU
Veiledere fra Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap og har nå over 40 veiledere som i tillegg til å være kurset av Ungt Entreprenørskap er autoriserte finansielle rådgivere (AFR). Disse er ute på ungdomsskolene og videregående skoler i Møre og Romsdal for å undervise i disse programmene.


Vinner av Finansstafetten

Sparebanken Møre har blitt tildelt den nasjonale prisen Finansstafetten for sin innsats i gjennomføringen av Økonomi og Karrierevalg i 2010 og i 2013 siden prisen først ble delt ut i 2010.

Finansstafetten er en nasjonal pris som deles ut av FNO i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Norge til den virksomhet som har gjort mest for å fremme økonomiforståelse blant unge.