For elever i den videregående skolen

Ungdomsbedrift

Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en bedrift under oppfølging fra kontaktperson i skolen og en rådgiver fra næringslivet.

Tilgang til banktjenester

Vi tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – helt kostnadsfritt. Dere får dette

  • gratis etablering av Bedriftskonto UE
  • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
  • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
  • gratis opprettelse og bruk av nettbank
  • personlig rådgivning

Vi vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for bedriftene, og vil gjøre vårt for at dere skal få en god start som unge entreprenører.

Opprett Bedriftskonto

Før dere starter å fylle ut skjemaet pass på å ha tilgjengelig;

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Organisasjonsnummer 
  • Navn, personnummer (11 siffer), telefonnummer og e-post til alle som skal disponere kontoen 
  • Navn, personnummer (11 siffer), telefonnummer og e-post til de som er registrert i Brønnøysundregisteret som signaturberettiget for ungdomsbedriften

Når er konto klar
Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert. Det er en stor fordel om den som skal signere avtalen har BankID, da kan signering skje elektronisk og dere får raskere tilgang til kontoen. 

Avslutning av konto
Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved skoleårets slutt – senest 1. juli.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med ungdomsbedrift. Vi heier på dere!

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger dere hjelp til utfylling av skjema, eller har andre spørsmål til banktjenester, hjelper vi dere gjerne. Åpningstider: mandag - fredag 08:00 - 16:00
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)