Statens kompensasjonsordning

Den nye kompensasjonsordningen bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten. Regjeringen legger opp til en bred kompensasjonsordning for næringslivet, som omfatter de samme næringene som den tidligere kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder ut april 2021. 

Ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene. Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september-oktober, november-desember og januar-februar er 15. juni 2021

Ordningen gjelder for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Omsetningsfall beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar. 

Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019 kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden.

Her finner du mer informasjon og hva du bør forberede før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.