Statens lånegarantiordning

Stortinget har vedtatt en ny garantiordning som gjør det enklere for bankene å hjelpe små og mellomstore bedrifter som har akutt likviditetsmangel.

Hovedpunktene i garantiordningen

  • Gjelder for bedrifter med mindre enn 250 ansatte, som har årlig omsetning under 50 millioner euro, og/eller har en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro.   
  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 6 års løpetid
  • For bedrifter med flere enn 250 ansatte, er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner.
  • Bedrifter kan søke om lån under ordningen frem til 30. juni 2021. Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen. Kan ikke benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld.
  • Ordningen gjelder for bedrifter som er levedyktige på sikt.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. 
  • Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn det minste av to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019, men i særlig begrunnede tilfeller kan det være høyere for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. Hvis bedriften er etablert 1. januar 2019 eller senere og lønnskostnader skal benyttes som beregningsgrunnlag, skal lånet ikke utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene.

Usikker på om din bedrift oppfyller kriteriene for garantiordningen? 

Ta kontakt med din rådgiver hos oss. Om du ikke har eller vet hvem din rådgiver er - kontakt kundeservice.