Produkter og tjenester

Det er viktig å legge til rette for en ryddig og oversiktlig økonomistyring i selskapet ditt. Riktige banktjenester kan bidra til dette. 

Banktjenestene som de fleste bedriftene har behov for i en oppstart er

  • Bedriftskonto – for den daglige driften
  • Skattetrekkskonto – forskuddstrekk må avsettes på egen konto
  • Betalingskort og kredittkort – gir større handlefrihet
  • Nettbedrift – for betalinger, oversikt og styring av bedriftens likviditet

Bankens rådgivere kan gi hjelpe deg til å velge det som er best for din bedrift.