Selskapsform

En av de første viktige beslutningene du må ta er å velge organisasjonsform. Det gjelder å tenke seg grundig om, for valget ditt vil få stor betydning for blant annet ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, i tillegg til å regulere muligheten du har til å disponere foretakets eiendeler.