Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Viktig informasjon til bedrifter

I forbindelse med den pågående situasjonen rundt korona (COVID-19) har vi samlet viktig informasjon for bedrifter her. Informasjonen vil bli løpende oppdatert.

ikon

Regjeringens tiltak

For å bedre situasjonen for næringslivet har Regjeringen fremmet forslag til ulike tiltak.

IkonTilskuddsordning for reiselivet
IkonTiltak rettet mot sesongbedrifter
IkonTiltak rettet mot verftnæringen
IkonTiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen
IkonGrønn omstillingspakke
IkonLønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake
IkonLåneordninger i Innovasjon Norge
IkonØkt støtte til bedriftsintern opplæring
IkonØkt bevilgning til næringsrettet forskning
IkonForslag om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte.
ikon

Nyttige tips

Vi vet at situasjonen vi er i nå er krevende og usikker. Derfor har vi samlet noen tips.

IkonVurder situasjonen og ev. reduser kostnadene
IkonFå inn utestående beløp og sikre god kostnadskontroll.
IkonSørg for å få inn utestående fra kunder.
IkonSjekk om leverandører kan levere, ev. vurder alternativer.
IkonSjekk muligheter for utvidet kredittid eller avdragsfrihet.
IkonOpprett BankID på mobil for enkel pålogging til nettbedrift.
IkonVurder om det kan være smart å ha en backup på betaling av faktura - opprett ekstra bruker i nettbedrift.
IkonVær obs på svindel og fiktive fakturaer.

Vi hjelper deg gjerne

Bedrift: 70 11 33 50 / man - fre 08:00-16:00
...