Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Viktig informasjon til bedrifter

I forbindelse med den pågående situasjonen rundt korona (COVID-19) har vi samlet viktig informasjon for bedrifter her. Informasjonen vil bli løpende oppdatert.

ikon

Regjeringens strakstiltak

For å bedre situasjonen for næringslivet har Regjeringen fremmet forslag til enkelte endringer.

IkonKompensasjonsordning som skal dekke en andel av bedrifters faste kostnader. Mer informasjon kommer når ordningen er klar.
IkonStøtte til gründerhus og inkubatorer
IkonPermitteringsregelverket: Redusere antall dager med lønnsplikt. Redusert krav til arbeidstidsreduksjon.
IkonTilbakeføring av skattemessig underskudd (AS)
IkonUtsatt innbetaling av formuesskatt ved underskudd - Personlige eiere
IkonØkt støtte til bedriftsintern opplæring.
IkonLåneordninger i Innovasjon Norge
IkonØkt bevilgning til næringsrettet forskning
ikon

Nyttige tips

Vi vet at situasjonen vi er i nå er krevende og usikker. Derfor har vi samlet noen tips.

IkonVurder situasjonen og ev. reduser kostnadene
IkonFå inn utestående beløp og sikre god kostnadskontroll.
IkonSørg for å få inn utestående fra kunder.
IkonSjekk om leverandører kan levere, ev. vurder alternativer.
IkonSjekk muligheter for utvidet kredittid eller avdragsfrihet.
IkonOpprett BankID på mobil for enkel pålogging til nettbedrift.
IkonVurder om det kan være smart å ha en backup på betaling av faktura - opprett ekstra bruker i nettbedrift.
IkonVær obs på svindel og fiktive fakturaer.

Vi hjelper deg gjerne

Bedrift: 70 11 33 50 / man - fre 08:00-16:00