Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra valutamegler Roger Lervik2020-01-29T12:00:00

Markedskommentar

Corona viruset
Coronaviruset fortsetter å spre seg og kinesiske myndigheter melder om 132 døde og rundt 6.000 smittede. Samtidig sprer smitten seg til stadig flere land, og mens amerikanske og japanske myndigheter evakuerer sine innbyggere fra noen områder i Kina, er flere selskaper i ferd med å vurdere det samme. I tillegg til de områdene som er isolert, vurderer flere land å innføre begrensninger på muligheter til å fritt reise inn og ut av Kina. Dessuten vurderer en rekke selskaper sin virksomhet, og mulighetene for å evakuere sine ansatte. Blant annet skal Starbucks ha stengt halvparten av sine over 4.000 utsalgssteder i Kina som følge av viruset. Dette til tross, markedsutviklingen var en annen. Børsene steg, lange renter steg og i valutamarkedet ble deler av mandagens bevegelser også reversert.

USA
Spriket mellom industrien og husholdningene i USA vedvarer. Selv om ordreinngangen for varige goder steg overraskende mye i desember, skyldes dette i hovedsak de høyst volatile ordrene fra det amerikanske militæret. Justert for disse, fortsetter den negative trenden vi har sett de siste årene. Lavere global vekst, vedvarende usikkerhet, handelskrig, relativ sterk dollar og svak inntjening bidrar til å legge en demper på investeringsviljen blant bedriftene. Selv om Fase 1-avtalen med Kina kan bidra til løft på kort sikt som følge av oppdemmet etterspørsel, så er det nok ikke tilstrekkelig for å løfte investeringene vesentlig. Det skyldes blant annet at Boing har varslet stans i produksjonen av sine 737 Max-fly. Samtidig virker fallet i industrien å ha bremset opp. Gårsdagens regionale aktivitetsindeks fra Richmond Fed viste den største oppgangen siden tidlig i 2016, og føyer seg inn i rekken av regionale indekser som viser en mindre svak utvikling. Selv om fallet har bremset opp, så vil nok utviklingen i investeringene fremover være svak. Husholdningene holder uansett motet oppe. Forbrukertilliten holder seg høy, godt hjulpet av et solid arbeidsmarked, god inntektsvekst, moderat inflasjon og god gjeldsbetjeningsevne. Sistnevnte skyldes dels at rentene er lave, men også at gjeldsraten har falt i etterkant av finanskrisen. Med utsikter til mindre endringen i dette bildet, så vil nok husholdningssektoren bidra til at amerikansk økonomi unngår et mer markert tilbakeslag.

Rentemøte USA
Kveldens rentemøte i Fed er ikke ventet å avstedkomme med de store endringene. Det forventes at Fed vil opprettholde sitt syn om at den nåværende innretningen av pengepolitikken er passende for situasjonen i økonomien. Utsiktene er lite endret siden forrige rentemøte og veksten virker å ha stabilisert seg i det siste. Samtidig er inflasjonen noe lavere enn målet, og inflasjonspresset begrenset. Fokuset på pressekonferansen vil trolig bli på mulige utfall av Feds gjennomgang av eget rammeverk og utsiktene for sentralbankens balanse.


 

Nøkkeltall

09:00
Sverige, Forbrukertillit
Periode: Januar
Enhet: Indeks
Forrige: 94,1
Konsensus: 93,5
16:00
USA, Avtalte boligsalg
Periode: Desember
Enhet: m/m %
Forrige: 1.2
Konsensus: 0.6
20:00
USA, FOMC rentemøte (øvre grense)
Periode:
Enhet: %
Forrige: 1.75
Konsensus: 1.75

Kilde:Reuters/Bloomberg

...