Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2018-03-23T09:29:00

Markedskommentar

Registrert ledighet fra NAV
I dag har vi festet oss ved et nøkkeltall i Norge og to i USA. Kl. 10.00 får vi tall for registrert ledighet ved arbeidskontorene ved utgangen av mars fra NAV. Det ventes en ledighet på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette tallet er ikke sesongkorrigert.

Ledigheten har falt nærmest kontinuerlig siden årsskiftet 2016/17. Hovedårsaken er tiltagende vekst i norsk økonomi og betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet. Slik det nå ser ut vil ledigheten falle litt også fremover. Som følge av bedringen i norsk økonomi vil Norges Bank trolig øke renten til høsten.

Ordre- og boligtall i USA
Videre får vi ordre av varige goder i USA kl. 13.30. Etter en nedgang på 3,6 prosent i januar ventes det en oppgang på 1,6 prosent i februar. Utenom forsvars- og flyordre, som ofte svinger mye fra måned til måned, ventes det en vekst på 0,9 prosent.

Vi tar også med at salget av nye boliger i USA i februar kommer kl. 15.00. Her ventes det en oppgang på 5,1 prosent. Dette må sees på som en korreksjon på utviklingen i januar da salget falt med 7,8 prosent. Utsiktene for amerikansk økonomi er for øvrig gode. BNP-veksten i år blir trolig opp mot 3 prosent.

Økt frykt for handelskrig
President Trump innførte i går importtoll på kinesiske varer svarende til 60 mrd. USD. Det dreier seg her særlig om høyteknologiske produkter. Som svar på dette har Kina varslet en tollavgift på 25 prosent på diverse landbruks- og råvarer.

Opptrappingen av handelshindringene har ført til et kraftig kursfall på børsene i USA, Europa og Asia det siste døgnet. Videre har langsiktige renter i USA falt. I valutamarkedet har tilfluktsvalutaer som yen og sveitserfranc styrket seg. Den norske kronen har derimot svekket seg slik den vanligvis gjør når nervøsiteten i finansmarkedene stiger. Høy oljepris bidrar til å begrense kronesvekkelsen.  

Nøkkeltall

10:00
Norge, registrert ledighet
Periode: Mars
Enhet: Prosent
Forrige: 2,5
Konsensus: 2,4
13:30
USA, ordre av varige goder
Periode: Februar
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: -3,6
Konsensus: 1,6
14:00
USA, salget av nye boliger
Periode: Februar
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: -7,8
Konsensus: 5,1

Kilde:Reuters/Bloomberg