Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2019-04-23T14:22:00

Markedskommentar

Høyere oljepris
Det har bare vært mindre endringer i rente- og aksjemarkedene gjennom påsken. Den mest iøynefallende markedsendringen er at oljeprisen har steget og ligger nå i overkant av 74 USD pr. fat. Årsaken er nyheten om at USA ikke ønsker å forlenge unntaksregelen for åtte land om at disse kan importere olje fra Iran. Dette gjelder blant annet Kina, Japan og India. Nå skal det også sies at USA forutsetter at bortfallet av Irans olje i markedet skal motsvares av økt produksjon blant annet i USA og Saudi-Arabia. Ellers svekket euroen seg kraftig mot amerikanske dollar på fredag som følge av sterke detaljhandelstall i USA og svake PMI-indekser for eurosonen. Spesielt skuffende var nedgangen innenfor tjenesteyting.

Ukens nøkkeltall
Dagens viktigste nøkkeltall er forbrukertilliten i eurosonen og salget av nye boliger i USA. Når det gjelder forventningene vil vi vise til tabellen. I morgen får vi den tyske IFO-indeksen for april. Indeksen er basert på en spørreundersøkelse blant om lag 7000 bedriftsledere innenfor industri, bygg og anlegg samt engros- og detaljomsetning. Disse blir spurt om hvordan de vurderer situasjonen nå og utsiktene fremover. IFO-indeksen regnes gjerne som Europas viktigste nøkkeltall. Torsdag er det rentemøter i den japanske sentralbanken og i den svenske Riksbanken. Uken avsluttes med blant annet de viktige BNP-tallene i USA for 1. kvartal på fredag. For øvrig publiseres det også en rekke kvartalsresultater i USA.  

Nøkkeltall

16:00
Eurosonen, forbrukertilliten
Periode: April
Enhet: Indeks
Forrige: -7,2
Konsensus: -7,0
16:00
USA, salget av nye boliger
Periode: Mars
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: 4,9
Konsensus: -2,7

Kilde:Reuters/Bloomberg