Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2020-06-05T12:00:00

Markedskommentar

Positiv grunnholdning i finansmarkedene
Det har vært en avventende stemning i finansmarkedene det siste døgnet. Hovedfokus er likevel på de positive økonomiske virkningene av gjenåpningene i de ulike land. Markedene har også støtte i at viktige konjunkturindikatorer nå bekrefter at produksjon og etterspørsel er på vei opp. De siste stemningsmålingene for industrien og tjenesteytende sektorer i Kina, USA og Eurosonen viser således oppgang. Her hjemme falt ledigheten fra 9,6 prosent i april til 6,4 prosent i forrige måned. Dessuten tok forbrukertilliten seg kraftig opp i mai. Hovedindeksen på Oslo Børs har steget med om lag 30 prosent siden bunnen i mars.

Videre har oljeprisen steget kraftig. Prisen på Brent-olje ligger rundt 40 USD pr. fat, det høyeste nivået siden begynnelsen av mars. Det går nå rykter om et OPEC+ møte i helgen. Som følge av økt risikovilje, oppgangen i oljeprisen og Norges Banks kjøp av kroner for å dekke underskuddet på statsbudsjettet har den norske kronen styrket seg kraftig. For de langsiktige rentene har det bare vært en marginal oppgang. Disse rentene holdes nede av utsiktene til lave globale styringsrenter på lang sikt. Uroen i USA og den økte spenningen mellom Kina og USA bekymrer altså ikke finansmarkedene særlig for tiden.

Mindre BNP-fall i april
Statistisk sentralbyrå publiserte månedlige BNP-tall i morges. BNP i Fastlands-Norge falt med 4,7 prosent fra mars til april. Dette følger etter et fall på 6,9 prosent fra februar til mars. Dermed var BNP i Fastlands-Norge 11,3 prosent lavere i april enn i februar. SSB skriver at deres underlagsmateriale tyder på en viss oppgang i den økonomiske aktiviteten mot slutten av måneden og at når fallet ble noe mindre i april enn i mars, skyldes det særlig at varekonsumet tok seg litt opp. I tillegg ga den gradvise oppmykingen av smitteverntiltak økt aktivitet i enkelte næringer. SSB er nå blitt mer positive til veksten i norsk økonomi i år og tror på en nedgang i Fastlands-Norges BNP på 3,9 prosent mot 5,5 prosent sist. Videre tror Byrået på en vekst neste år på 4,3 prosent.

Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten
Dagens viktigste internasjonale nøkkeltall er de som inngår i den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for april. Det ventes en nedgang i sysselsettingen utenom jordbruket på 7,5 mill. personer, en ledighet på 19,4 prosent og en lønnsvekst de siste 12 måneder på 1,0 prosent. Utviklingen på arbeidsmarkedet er vanligvis en av de viktigste faktorene som påvirker den amerikanske sentralbankens rentesetting. Større avvik fra forventningene vil derfor kunne føre til store markedsreaksjoner. Dette skjer neppe denne gangen ettersom finansmarkedene uansett forventer en enorm sysselsettingsnedgang og fordi usikkerheten er svært stor. I tillegg ser markedene nå langt fremover.

Nøkkeltall

14:30
USA, sysselsettingsvekst
Periode: Mai
Enhet: Antall (1000)
Forrige: -20537
Konsensus: -7500
14:30
USA, arbeidsledighet
Periode: Mai
Enhet: Prosent av arbeidsstyrken
Forrige: 14,7
Konsensus: 19,4
14:30
USA, lønnsvekst
Periode: Mai
Enhet: Endring i prosent de siste 12 måneder
Forrige: 4,7
Konsensus: 1,0

Kilde:Reuters/Bloomberg