Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2017-05-19T08:46:00

Markedskommentar

Forbrukertilliten i ØMU-området
I dag er det bare ett nøkkeltall som er verd å nevne. Kl. 16.00 publiseres forbrukertilliten i ØMU-området for april. Det ventes en oppgang på 0,6 poeng til -3,0. Den forventede oppgangen er trolig basert på erkjennelsen av at den politiske usikkerheten er blitt mindre etter valget i Frankrike.

Forbrukertilliten har økt noe siden våren i fjor som følge av nedgangen i arbeidsledigheten. Forbruksveksten har likevel ikke tatt seg opp og ligger nå rundt 2 prosent målt over de siste fire kvartaler. I lys av dette virker et markert oppsving i forbruket ikke sannsynlig på kort sikt.

Roligere amerikanske aksjemarkeder
Aksjemarkedet i USA roet seg i går. I Europa og til dels Asia falt imidlertid kursene kraftig som følge av nedgangen i USA dagen før. Over natten har markedene roet seg også i Asia. I Brasil har derimot aksjekursene falt betydelig det siste døgnet som følge av beskyldninger om bestikkelser rettet mot president Michel Telmer. Andre fremvoksende markeder synes imidlertid ikke å ha blitt vesentlig påvirket.

Høyere oljepris på kuttforventninger
Vi tar også med at oljeprisen har steget videre som følge av økt tro på en videreføring av produksjonskuttene til 2018. I følge Bloomberg har Algeris energiminister uttalt at de fleste OPEC-land støtter forslaget om å forlenge avtalen om produksjonskutt for første halvår i år med ni måneder.

For øvrig kommer den neste markedsrapporten mandag 29. mai.

Nøkkeltall

16:00
ØMU, forbrukertilliten
Periode: Mai
Enhet: Indeks
Forrige: -3,6
Konsensus: 3,0

Kilde:Reuters/Bloomberg