Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2017-02-24T09:00:00

Markedskommentar

Salget av nye boliger i USA
Også i dag er kalenderen tynn hva angår økonomiske nøkkeltall. Det viktigste internasjonale nøkkeltallet er salget av nye boliger i USA for januar kl. 16.00. Det ventes at salget utgjorde 570.000 enheter.

Høyere oljeinvesteringer
Ellers noterer vi oss at utsiktene for oljeinvesteringene i år er noe mer positive etter at oljeselskapene i følge Statistisk sentralbyrå har oppjustert investeringene fra 146,6 til 149,4 mrd. kr.

Likevel et kraftig fall i år
Likevel ligger det an til en nedgang på om lag 10 prosent i forhold til 2016. Til sammenligning har Norges Bank lagt til grunn et fall på 11,4 prosent. Banken vil derfor trolig oppjustere sitt investeringsanslag noe. I så fall trekker dette i retning av en høyere rentebane.

Nøkkeltall

16:00
USA, salget av nye boliger
Periode: Januar
Enhet: Antall
Forrige: 536.000
Konsensus: 570.000

Kilde:Reuters/Bloomberg