Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2017-12-15T09:29:00

Markedskommentar

Få viktige nøkkeltall i dag
I dag publiseres få nøkkeltall av betydning. Et av de viktigste, Tankan-rapporten, som beskriver de økonomiske forventningene blant japanske bedrifter, ble publisert tidlig i natt. For de største bedriftene steg indeksen fra 22 til 25 poeng. Dette var 1 poeng høyere enn ventet. Ellers i dag får vi tall for industriproduksjonen i USA og Empire State indeksen for desember. Den sistnevnte konjunkturindikatoren gir et bilde av den økonomiske situasjonen innenfor industrien i New York-området. Både vurderingen av nå-situasjonen og utsiktene de nærmeste seks måneder er med i undersøkelsen som omfatter om lag 200 industribedrifter.

Tidligere renteøkning i Norge enn ventet
Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,50 prosent i forbindelse med gårsdagens rentebeslutning. Videre ble rentebanen med om lag 0,2 prosentpoeng. Hevingen var noe større enn aktørene i finansmarkedene hadde regnet med. I Pengepolitisk rapport 4/17, som ble fremlagt samtidig med rentebeslutningen, fremgår det at det er om lag 70 prosent sannsynlighet for at styringsrenten vil bli økt i desember 2018. Alternativt vil økningen komme på det første rentemøtet i 2019. Deretter vil styringsrenten øke gradvis til 1 ½ prosent innen utgangen av 2020. Etter at rapporten ble offentliggjort styrket den norske kronen seg kraftig.  

Nøkkeltall

14:30
Empire State industrisentiment
Periode: Desember
Enhet: Indeks
Forrige: 19,4
Konsensus: 18,7
15:15
USA, industriproduksjonen
Periode: November
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: 0,9
Konsensus: 0,3

Kilde:Reuters/Bloomberg