Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2018-10-17T09:29:00

Markedskommentar

Referat fra rentemøte i USA
Først av interesse i dag er inflasjonstallene i Storbritannia for september kl. 10.30. Det ventes en samlet prisvekst de siste 12 måneder på 2,6 prosent. Kl. 20.00 får vi referatet fra det siste rentemøtet i den amerikanske sentralbanken. Møtet fant sted 25. og 26. september. På møtet ble målsonen for Fed funds hevet med 0,25 prosentpoeng til 2-2.25 prosent. Den amerikanske sentralbanken har signalisert ytterligere en renteøkning i år, tre renteøkninger neste år og en økning i 2020. I dag og i morgen er det også et svært viktig EU-toppmøte om utviklingen i BREXIT-forhandlingene og veien videre. Ingen britiske toppolitikere deltar.

Bred internasjonal børsoppgang
Stemningen på aksjemarkedene i USA og Europa løftet seg betydelig i går. Dette skyldtes en kombinasjon av gode nøkkeltall og solide regnskapstall for 3. kvartal for flere større selskaper i USA, blant annet bankene Morgan Stanley og Goldman Sachs. Hva angår nøkkeltall steg industriproduksjonen litt mer enn ventet i september. Årsveksten var på 5,2 prosent. Dette er den høyeste veksten på åtte år. Videre utgjorde antall nye stillinger i følge Bureau of Labor Statistics 7,1 millioner i august. Dette er en indikasjon på at det amerikanske arbeidsmarkedet er meget stramt. Til tross for oppgangen i aksjemarkedene holdt de langsiktige rentene seg stabile. Også dette var trolig viktig for markedssentimentet.  

Nøkkeltall

10:30
UK, konsumpriser
Periode: September
Enhet: Endring i prosent de siste 12 måneder
Forrige: 2,7
Konsensus: 2,6
10:30
UK, kjerneinflasjonen
Periode: September
Enhet: Endring i prosent de siste 12 måneder
Forrige: 2,1
Konsensus: 2,0
14:30
USA, igangsetting av boliger
Periode: September
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: 9,2
Konsensus: -5,6
20:00
USA, referat fra rentemøte
Periode:
Enhet:
Forrige:
Konsensus:

Kilde:Reuters/Bloomberg