Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2018-06-19T09:29:00

Markedskommentar

Boligtall i USA
Heller ikke i dag publiseres det noen nøkkeltall som vanligvis påvirker finansmarkedene i vesentlig grad. Vi får ledighetstall for i Sverige kl. 09.30. Ledigheten forventes å være uendret på 6,3 prosent. Videre publiseres igangsettingstall for boliger og antall nye byggetillatelser i USA for mai kl. 14.30. Det ventes en økning i igangsettingen på 1,9 prosent og en nedgang i nye byggetillatelser på 1,0 prosent. Ellers ser markedsaktørene nå frem til Norges Banks rentebeslutning og bankens nye renteprognose eller rentebane på torsdag. Hertil kommer OPEC-møtet i Wien fredag og lørdag der produksjonsøkninger er på agendaen.

Økt risiko for omfattende handelskrig
President Trump har i løpet av natten truet Kina med en opptrapping av handelskrigen. Han har sagt at han vil vurdere å innføre ytterligere toll på kinesiske varer på 10 prosent svarende til en importverdi på 200 mrd. USD. Presidenten har videre bedt sin administrasjon om å utarbeide en liste over varer som er aktuelle. Bakgrunnen er trolig å forsøke å presse kinesiske myndigheter til å kjøpe mer fra USA for å redusere USAs handelsunderskudd med landet. Kina har svart at man eventuelt vil svare med omfattende mottiltak for å beskytte kinesiske interesser.

Negative finansmarkeder
Som følge av dette har børsene i Asia falt og investorene har søkt tilflukt i amerikanske statspapirer og tradisjonelle tilfluktsvalutaer som yen og sveitserfranc. Også Europeiske finansmarkeder vil etter alt å dømme bli påvirket av den økte risikoen for en eskalerende handelskrig i dag.  

Nøkkeltall

09:30
Sverige, arbeidsledighet
Periode: Mai
Enhet: Prosent
Forrige: 6,3
Konsensus: 6,3
11:30
Norge, finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om boliglånsforskriften
Periode:
Enhet:
Forrige:
Konsensus:
14:30
USA, igangsetting av boliger
Periode: Mai
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: -3,7
Konsensus: 1,9

Kilde:Reuters/Bloomberg