Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2017-10-19T09:29:00

Markedskommentar

Fortsatt sterk vekst i Kina
Dagens viktigste internasjonale nøkkeltall ble publisert allerede kl. 04.00 norsk tid. Da fikk vi BNP-tallene for 3. kvartal i Kina. BNP (Bruttonasjonalproduktet) måler den samlede verdien av de varer og tjenester som er produsert i et land i løpet av en bestemt tidsperiode, som regel et kvartal eller et år.

Veksten i BNP, målt over de siste fire kvartaler, ble på 6,8 prosent. Dette var i tråd med forventningene. De løpende indikatorene tyder imidlertid på at veksten nå er på vei ned blant annet som følge av en mindre ekspansiv finanspolitikk, lavere eiendomsinvesteringer og strammere kredittilgang.

Norges Banks utlånsundersøkelse
Her hjemme får vi Norges Banks utlånsundesøkelse for 3. kvartal kl. 10.00. Hovedformålet ved undersøkelsen er å gi kvalitativ informasjon om etterspørselen etter, tilbudet av og betingelsene på nye lån. Undersøkelsen dekker utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak. Bankene blir bedt om å vurdere utviklingen i siste kvartal og hvilken utvikling de venter i neste kvartal.

Ledighetstrygd og Philadelphia Fed i USA
Ellers i dag vil vi nevne at antall nye søknader om ledighetstrygd i USA siste uke publiseres kl. 14.30. Det ventes en oppgang på 240.000. Dette er lavt sett i historisk perspektiv og må sees i lys av det kraftige fallet i arbeidsledigheten siden finanskrisen. Samtidig publiseres Philadelphia Feds stemningsindeks for industrien. Her går forventningene i retning av en nedgang på 1,8 poeng til 20,0.  

Nøkkeltall

09:30
Sverige, arbeidsledighet
Periode: September
Enhet: Prosent av arbeidsstyrken
Forrige: 6,6
Konsensus: 6,5
10:00
Norges Banks utlånsundersøkelse
Periode:
Enhet:
Forrige:
Konsensus:
14:30
USA, Philadelphia bedriftsentiment
Periode: Oktober
Enhet: Indeks
Forrige: 23,8
Konsensus: 22,0
14:30
USA, nye søknader om ledighetstrygd siste uke
Periode:
Enhet: Antall
Forrige: 243.000
Konsensus: 24.000

Kilde:Reuters/Bloomberg