Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2018-08-20T09:29:00

Markedskommentar

Ingen viktige nøkkeltall i dag
Denne uken er tynn hva angår makroøkonomiske nøkkeltall. I dag publiseres det således ingen viktige konjunkturindikatorer. Senere i uken tar det seg imidlertid opp. På torsdag får vi de viktige BNP-tallene her hjemme for 2. kvartal. Disse vil trolig bekrefte at veksten i norsk økonomi er tilstrekkelig sterk til å forsvare en renteøkning i september. Torsdag får vi også tall for oljeselskapenes planlagte investeringer i år og neste år fra Statistisk sentralbyrå. Uken avsluttes med blant annet inflasjonstall i Japan, ledighetstall her hjemme (AKU), ordretall i USA og et innlegg av USAs sentralbanksjef Powell på Jackson Hole konferansen.

Litt bedre stemming i markedene 
I forrige uke ble finansmarkedene, ikke minst i de fremvoksende økonomiene, påvirket av flere negative faktorer. De viktigste var utsiktene til lavere vekst i Kina, frykten for en omfattende handelskrig mellom USA og Kina, de økonomiske problemene i Tyrkia, lavere råvarepriser og den sterke dollaren. Når dollaren styrker seg blir andre lands dollar-gjeld større målt i nasjonal valuta. Mot slutten av uken økte imidlertid risikovilligheten i markedene. Dette kan henge sammen med at problemene ikke forverret seg og at USA og Kina skal møtes på onsdag for å diskutere handelspolitiske spørsmål. I mangel av viktige nøkkeltall vil trolig den underliggende stemningen i markedene være av stor betydning også denne uken.  
 


Nøkkeltall

Kilde:Reuters/Bloomberg