Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2019-06-26T14:22:00

Markedskommentar

Svært lav ledighet i april (AKU)
Ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå (AKU) ble publisert i morges kl. 08.00. Ledigheten i april, dvs. gjennomsnittlig ledighet i perioden mars-mai, var på 3,2 prosent. Dette var langt lavere enn ventet og det laveste nivået siden juni 2012. Forventningene lå på 3,5 prosent. Byrået skriver at nedgangen i hovedsak kom blant personer over 24 år. Lav ledighet fører vanligvis til økt lønns- og prisvekst og er en klar indikasjon på at aktivitetsnivået i økonomien er høyt. Ledighetstallene er derfor viktige for Norges Bank. På fredag får vi NAVs tall for registrert ledighet. Det er denne ledighetsindikatoren Norges Bank legger størst vekt på.

Ordre av varige goder
Dagens viktigste internasjonale nøkkeltall er ordrene av varige goder i USA. Med «varige goder» mens alle industriprodukter som er ment å leveres i løpet av kort tid og ha en varighet på minst tre år. Tallene for mai presenteres kl. 14.30. Det ventes en nedgang på 0,2 prosent denne gangen. Ordretallene svinger en del fra måned til måned. Selv om tallene er viktige er det derfor sjeldent at de påvirker markedene i vesentlig grad. Ellers offentliggjøres handelsbalansen for varer i USA for mai samtidig med ordretallene. Heller ikke handelstallene har imidlertid vanligvis noen vesentlig innvirkning på stemningen i finansmarkedene.

Neppe stort rentekutt i USA
Flere medlemmer av Feds rentekomité (FOMC) holdt innlegg i går. Mest oppmerksomhet fikk nok James Dullard. Han er sjef for St. Louis Fed og den eneste som stemte for rentekutt på det siste rentemøtet. Dullard anførte at et kutt på 0,50 prosentpoeng nå vil være å overdrive. Han var imidlertid villig til å støtte et forslag om å kutte renten med 0,25 prosentpoeng. Aksjemarkedene i USA reagerte negativt på disse uttalelsene. Også sentralbanksjef Jerome Powell holdt et innlegg i går. I talen ble det ikke gitt noen nye signaler om renteutsiktene. Han understreket at sentralbanken ikke lar seg påvirke av kortsiktig politisk press. Det neste rentemøtet i USA finner sted 31. juli.  

Nøkkeltall

14:30
USA, ordre av varige goder
Periode: Mai
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: -2,1
Konsensus: -0,2
14:30
USA, handelsbalansen for varer (eksport minus import)
Periode: Mai
Enhet: Mrd. USD
Forrige: -70,9
Konsensus: -71,7

Kilde:Reuters/Bloomberg