Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2017-01-20T09:00:00

Markedskommentar

BNP-tall i Kina som ventet
Dagens viktigste nøkkeltall, nemlig BNP-tallene i Kina for 4. kvartal, ble publisert i natt. Veksten i BNP, målt over de fire siste kvartaler, ble på 6,8 prosent. Dette var 0,1 prosentpoeng høyere enn ventet. Visse svakhetstegn var det likevel å spore i tallene. Spesielt gjaldt dette innenfor investeringer i infrastruktur og boliger. Den gjennomsnittlige veksten i BNP-fra 2015 til 2016 ble med dette 6,7 prosent.

Donald Trump innsettes som president
Dagens viktigste begivenhet er innsettingen av Donald Trump som president i USA. Finansmarkedene vil særlig fokusere på eventuell ny informasjon omkring utformingen av den økonomiske politikken fremover. Ellers i dag er det bare detaljomsetningstallene for Storbritannia som er verd å nevne. Det ventes en oppgang på 0,2 prosent i desember.

Sterke nøkkeltall i USA
Ellers ble det publisert en rekke gode nøkkeltall i USA i går. Blant annet falt antall nye søknader om ledighetstrygd siste uke helt ned til 234.000 personer. Gjennomsnittet de siste fire ukene er nå det laveste siden 70-tallet. I tillegg var det en solid oppgang i igangsettingen av boliger i desember og bedriftstilliten for januar målt ved Philly fed kom vesentlig høyere opp enn ventet. De langsiktige rentene steg derfor i går.

Strammere kredittpraksis fra bankene
Vi tar også med at Norges Banks utlånsundersøkelse for 4. kvartal 2016 viser at bankene venter en markert innstramning i kredittpraksisen overfor kunder i 1. kvartal. Årsaken til dette er innstramningene i den nye Boliglånsforskriften. Særlig trekker bankene frem kravet om at boliglån ikke lenger kan overskride fem ganger brutto inntekt. Det blir spennende å se i hvilken grad innstramningene vil påvirke boligprisveksten fremover.

Nøkkeltall

10:30
UK, detaljomsetning
Periode: Desember
Enhet: Endring i prosent fra forrige måned
Forrige: 0,2
Konsensus: 0,2

Kilde:Reuters/Bloomberg