Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2019-10-16T14:22:00

Markedskommentar

Nøkkeltall i dag
Det er flere viktige nøkkeltall på agendaen i dag. Et av de viktigste er inflasjonstallene i eurosonen for september kl. 11.00. Kjerneinflasjonen, dvs. samlet prisvekst de siste 12 måneder utenom energi, mat, drikkevarer og tobakk, har ligget rundt 1 prosent de siste årene. Dette, sammen med utsiktene til svak økonomisk vekst, er hovedårsaken til den ekspansive pengepolitikken. ESBs inflasjonsmål er på i underkant av 2 prosent. Videre får vi detaljomsetningstallene for september i USA kl. 14.30. Så langt er det lite som tyder på at svekkelsen innenfor industrien har bredt seg til tjenesteytende sektorer. Vi tar også med at Beige Book i USA publiseres kl. 20.00. Dette er en oversikt over den regionale økonomiske utviklingen. Rapporten er utarbeidet av sentralbanken på basis av informasjon fra de regionale Fed-avdelingene.

Positive finansmarkeder men nær bunnrekord for kronen
I går tok risikoviljen i finansmarkedene seg opp igjen. Dette skyldtes ikke minst fornyet tro på en Brexit-løsning. EUs sjefsforhandler Michel Barnier anførte nemlig at det fortsatt er mulig å få til en avtale i løpet av uken. I så fall har britene muligheter til å forlate EU på en kontrollert måte 31. oktober. Avtalen må imidlertid også ratifiseres i parlamentet. Som følge av den økte Brexit-optimismen styrket pundet seg mot euro og amerikanske dollar i går. Mot dollaren ligger pundet nå på sitt sterkeste nivå på nesten fem måneder. Den norske kronen har derimot svekket seg det siste døgnet og handles i skrivende stund til kr. 10,12 mot euro. En årsak til dette er trolig nedgangen i oljeprisen. For øvrig startet rapporteringssesongen for 3. kvartal i USA i går. Også disse vil trolig bli en viktig driver for finansmarkedene fremover.  

Nøkkeltall

10:30
UK, inflasjon
Periode: September
Enhet: Endring i prosent de siste 12 måneder
Forrige: 1,7
Konsensus: 1,8
11:00
Eurosonen, kjerneinflasjon
Periode: September
Enhet: Endring i prosent de siste 12 måneder
Forrige: 1,0
Konsensus: 1,0
14:30
USA, detaljomsetningen
Periode: September
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: 0,4
Konsensus: 0,3
20:00
USA, Beige Book
Periode:
Enhet:
Forrige:
Konsensus:

Kilde:Reuters/Bloomberg