Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2019-11-21T00:00:00

Markedskommentar

Oppgang i oljeinvesteringene neste år
Statistisk sentralbyrå publiserte i morges tall for oljeselskapenes planlagte investeringer i 2020. Som følge av at det vanligvis kommer til nye prosjekter i løpet av året gikk nok forventningene i retning av en viss oppjustering av det forrige anslaget som var på 174 mrd. kr. At oppjusteringen i forhold til dette anslaget ble på 9 mrd. kr. var nok likevel litt mer enn vi hadde ventet. Veksten i oljeinvesteringene neste år blir likevel klart lavere enn i år. Dette, sammen med litt høyere rente og lavere vekst på våre eksportmarkeder som følge av handelskrigen innebærer at også BNP-veksten i fastlands-Norge blir lavere i 2020 enn i år. Ellers publiseres det flere interessante internasjonale nøkkeltall i dag (jfr. tabellen). Normalt må imidlertid tallene avvike vesentlig fra forventningene for at det skal bli noen markedsreaksjoner.

Handelsforhandlingene dominerer markedene
Markedene har også det siste døgnet vært preget av at troen på en snarlig handelsavtale mellom Kina og USA er blitt mindre. Det dreier seg her om den såkalte fase 1 avtalen der kineserne forutsettes å kjøpe mer jordbruksprodukter fra USA samtidig som amerikanerne reduserer diverse tollsatser. Bakteppet for dette var en melding på Reuters om at kilder nær det hvite hus var av den oppfatning at en signering av avtalen kunne drøye til neste år. Dermed falt både aksjekurser og langsiktige renter. Det er imidlertid ikke lett å vite hva man skal tro. Den kinesiske visestatsministeren Liu He anførte nemlig i går at ha var forsiktig optimist hva angår utfallet av forhandlingene. Dette var imidlertid ikke nok til å roe markedene. Den neste viktige datoen er 15. desember. Da skal USA etter planen øke tollsatsene på en del viktige forbruksvarer fra Kina.  

Nøkkeltall

13:30
Eurosonen, referat fra rentemøtet i oktober
Periode:
Enhet:
Forrige:
Konsensus:
14:30
USA, Philadelphia Fed stemningsindikator for næringslivet
Periode: November
Enhet: Indeks
Forrige: 5,6
Konsensus: 6,0
16:00
USA, salget av brukte boliger
Periode: Oktober
Enhet: Endring i prosent fra foregående måned
Forrige: -2,2
Konsensus: 2,0
16:00
Eurosonen, forbrukertilliten
Periode: November
Enhet: Indeks
Forrige: -7,6
Konsensus: -7,3

Kilde:Reuters/Bloomberg