Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra valutamegler Roger Lervik2020-08-13T12:00:00

Markedskommentar

Gårsdagen
Aksjemarkedet i USA startet godt ut, men optimismen ebbet ut og S&P 500 endte dagen ned med 0,8 prosent etter syv dager med oppgang. Men det var ikke entydig "risk off" i markedene. 10-års amerikanske statsrenter steg med 6 basispunkter til 0,64 prosent og gullprisen fortsatte de siste dagers fall. I valutamarkedene har dollaren over det siste døgnet styrket seg med 0,3 prosent mot euro, 0,6 prosent mot japanske yen og 0,5 prosent mot norske kroner. I går kom det tall fra de amerikanske oljelagrene som viste et trekk forrige uke som var større enn ventet. Isolert sett ga det støtte til høyere oljepriser, men trolig dominerte bekymringene for svekkelse av global oljeetterspørsel. I alle fall trakk prisen på Brent ned i går.

Tyskland
Den tyske ZEW-indeksen viste en oppgang i forventningene til 71,5 i august, som er den høyeste forventningsindeksen siden 2004. Men det er ikke så rart at forventningene til vekst er skyhøye all den tid respondentene anser nåsituasjonen som nær rekordsvak. Den falt litt fra juli og ble langt svakere enn forventet. Med økende smittetall og fornyede spenninger mellom Kina og USA, som er Tysklands største eksportmarkeder, er det en risiko for at bunnen ennå ikke er nådd. Indeksen er basert på en undersøkelse blant analytikere og investorer og dermed ikke et direkte uttrykk for bedriftenes egne vurderinger.

Storbritannia
I Storbritannia var arbeidsledigheten uendret fra mai til juni på 3,9 prosent. Tallene er tremåneders gjennomsnitt. Det var forventet en økning til 4,2 prosent. Sysselsettingen falt med 220.000 fra første til andre kvartal. Verken ledighetstallene eller sysselsettingstallene synes derfor å reflektere det kraftige fallet i aktiviteten som Storbritannia opplevde i andre kvartal. Gjennomsnittlig lønn fra april til juni i år falt med 1,2 prosent i forhold til samme periode i fjor og veksttakten påvirkes av at permitterte har gått ned i lønn. For øvrig tynger Brexitprosessen utsiktene for Storbritannia og lønnstakerne innser at det i år neppe er noe godt tidspunkt å kreve høyere lønninger. BNP-tall for Storbritannia for andre kvartal legges frem i dag og det er ventet at de vil vise et fall på 20,7 prosent fra første kvartal. BNP i juni anslås å ha vært 8 prosent høyere enn i mai, men det reverserer ikke det kraftige fallet i mars og april.

Dagen i dag

I dag legger amerikanerne frem inflasjonstall for juli. Det er ventet at veksten i konsumprisindeksen vil øke noe som følge av en oppgang i bensinprisene, mens kjerneinflasjonen anslås å avta til 1,1 prosent - fra 1,2 prosent i juni. Høy arbeidsledighet og lav økonomisk aktivitet ventes å tynge inflasjonsutviklingen fremover, mens økt pengemengde og høyere priser på enkeltprodukter ventes å ha mindre effekt. Selv om det skulle komme overraskelser på oppsiden, er usikkerheten rundt prismålingene større enn vanlig. Fed vil dessuten se an utviklingen over tid og kan tillate seg at inflasjonen stiger over målet for en periode. Dagens tall vil derfor neppe ha særlig betydning for Fed, men markedene kan likevel reagere på tallene. I USA avtok stemningen i de små og mellomstore bedriftene. NFIB-indeksen falt til 98,8 i juli fra 100,6 i juni. Nedgangen var litt større enn ventet, men nivået er fortsatt høyere enn gjennomsnittet for de siste 25 årene.

Industriproduksjonen i eurosonen ventes å ha gjort et kraftig hopp i juni med en månedlig vekst på 10 prosent. Det kommer i så fall etter en vekst på 12,4 prosent i mai. Likevel vil juninivået være 7-8 prosent lavere enn i februar, så det er fortsatt et stykke igjen før industrien har hentet seg helt inn. Ny smitteøkning kan dessuten sette en demper på produksjonen fremover.


 

Nøkkeltall

08:00
UK, BNP
Periode: 2.kv
Enhet: k/k, %
Forrige: -2.2
Konsensus: -20.7
09:30
Sverige, Inflasjon (KPI)
Periode: Juli
Enhet: å/å, %
Forrige: 0.7
Konsensus: 0.3
11:00
Eurosonen, Industriproduksjon
Periode: Juni
Enhet: m/m, %
Forrige: 12.4
Konsensus: 10.1
14:30
USA, Kjerneinflasjon (KPI)
Periode: Juli
Enhet: å/å, %
Forrige: 1.2
Konsensus: 1.1

Kilde:Reuters/Bloomberg