Hopp til innhold

Dagens markedsrapport Les dagens markedsrapport fra sjeføkonom Inge Furre2017-06-23T09:29:00

Markedskommentar

PMI-indeks for ØMU-området
Hovedfokus hva angår nøkkeltall i dag vil være på publiseringen av en rekke Markit PMI-indekser, særlig de for ØMU-området. Det begynner i Frankrike kl. 09.00 og slutter i USA kl. 15.45. Den kanskje mest interessante er den sammensatte PMI-indeksen for ØMU-området. Denne omfatter industri og tjenesteytende næringer og publiseres kl. kl. 10.00. Indeksen forventes å falle med 0,2 poeng i juni til 56,8.

Sentralbanklovutvalgets rapport
For øvrig legger det såkalte Sentralbanklovutvalget, som er ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, frem sin rapport i dag. Utvalget skal vurdere styringsstrukturen for Norges Bank, herunder alternative modeller for styringen av pensjonsfondet. Interessant blir det også å se om utvalget vil foreslå en egen rentekomite for å fastsette styringsrenten.

Intet nytt inflasjonsmål riktig enda
Finansdepartementet har i noen tid vurdert behovet for å endre forskriften for pengepolitikken. Departementet opplyste i går at det ikke kommer noen endring i dag. I lys av erfaringene de siste årene er det imidlertid trolig bare et tidsspørsmål før inflasjonsmålet blir redusert fra 2,5 til 2 prosent, og at ønskeligheten av høyest mulig sysselsetting tydeliggjøres. Ettersom dette i stor grad vil være å tilpasse kartet til terrenget vil trolig markedsvirkningene bli små.

Uendret styringsrente
Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,50 prosent i forbindelse med gårsdagens rentebeslutning. I følge sentralbanksjefen var Hovedstyrets beslutning enstemmig. Litt overraskende var det imidlertid kanskje at sentralbanken helt fjernet sannsynligheten for et rentekutt i basisscenarioet for styringsrenten, eller rentebanen som det gjerne heter. Som følge av dette, og en litt høyere oljepris, har kronen styrket seg det siste døgnet.

Høyere rentebane
I følge Pengepolitisk rapport 2/17 vil nemlig styringsrenten holde seg på dagens nivå de nærmeste par årene. Den første renteøkningen kan ventes i 2. halvår 2019. Mot slutten av 2020 ventes styringsrenten å ha steget til 1 ¼ prosent. Dette innebærer altså at rentebunnen er nådd. Vi står imidlertid likevel overfor en lang periode med lave renter.

Nøkkeltall

10:00
ØMU-området, sammensatt PMI-indeks
Periode: Juni
Enhet: Indeks
Forrige: 56,8
Konsensus: 56,6
12:00
Norge, Sentralbanklovutvalgets rapport legges frem
Periode:
Enhet:
Forrige:
Konsensus:
16:00
USA, salget av nye boliger
Periode: Mai
Enhet: Antall
Forrige: 569.000
Konsensus: 597.000

Kilde:Reuters/Bloomberg