Ikon av bankkort for barn i ulike blåtoner med litt grønt dekor
Bankkort for barn

Online kort for barn under 13 år

Kortet kan kun brukes når det er penger på konto, og det er kun mulig å bruke inntil kr 1000 i løpet av sju dager. Kortet har ikke legitimasjon på baksiden. Kortet kan brukes til kontaktløs betaling (tæpping).

Ikon av bankkort for barn i ulike blåtoner med litt grønt dekor
Bankkort for ungdom

Online kort for ungdom 13-18 år

Kortet er kan brukes i butikker med online betalingsterminaler, i alle norske minibanker og i utenlenlandske minibanker med merket VISA. Med samtykke fra foresatte kan kortet åpnes for netthandel fr fylte 13 år. 

For å aktivere det nye kortet ditt, må du først bruke det med pin-kode i minibank eller betalingsterminal. 

Du kan også aktivere kortet ditt i nett- og mobilbank. Gå til menyen og "Mine kort". Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og velg "Aktiver kort". 

Skal du erstatte/rebestille et kort kan du gjøre det i mobil- eller nettbanken. I menyen velger du "Mine kort", klikk på plusstegnet og velg "Bestill/erstatt kort".

Kontaktløs betaling følger internasjonale standarder og strenge sikkerhetskrav. Du kan bare betale for beløp inntil 500 kroner per varekjøp. Ved jevne mellomrom blir du også bedt om å taste PIN-koden din for å bekrefte at du er riktig eier av kortet. For beløp over 500 kroner må du fortsatt bruke PIN-kode.

For beløp over 500 kroner må du taste PIN-koden. På enkelte terminaler må en sette inn kort og benytte chip/PIN, mens andre (særlig i utlandet) trenger en kun å taste PIN. Av og til blir du også bedt om å taste PIN-koden din i terminalen selv om beløpet er under kr 500. Dette er en sikkerhetskontroll for å sjekke at den som bruker kortet er riktig eier.

For å aktivere ditt nye kort må du bruke kortet med pin-kode i minibank eller betalingsterminal. 

Nye kort har ny utløpsdato og sikkerhetskode.  Rebestilte kort har i tillegg nytt kortnummer. Husk derfor å oppdatere kortinformasjonen der du har registrert kortet, for eksempel hos Vipps, Spotify, Netflix, buss- og parkeringsapper.

Reiseforsikring
Ved forsinkelse av bagasje, tyveri, mindre sykdom o.l. kan innmelding av skade gjøres på E-post: reise@fremtind.no, eller telefon: +47 91 50 23 00, fax: +47 21 02 81 65

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, behov for hjemtransport o.l. kontakter du den døgnåpne alarmsentralen til SOS International: Telefon: +47 22 96 50 45 Fax: +45 70 10 50 56 E-post: sos@sos.dk

Vær oppmerksom på følgende
Du må være medlem av Norsk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norge (registrert i Folkeregisteret) for at reise- og avbestillingsforsikringen og kjøpsforsikringen skal gjelde.