Bankkort for barn

Online kort for barn under 13 år

Kortet kan kun brukes når det er penger på konto, og det er kun mulig å bruke inntil kr 1000 i løpet av sju dager. Kortet har ikke legitimasjon på baksiden. Kortet kan brukes til kontaktløs betaling (tæpping).

Bankkort for ungdom

Online kort for ungdom 13-18 år

Kortet er kan brukes i butikker med online betalingsterminaler, i alle norske minibanker og i utenlenlandske minibanker med merket VISA. Med samtykke fra foresatte kan kortet åpnes for netthandel fr fylte 13 år. 

For å aktivere det nye kortet ditt, må du først bruke det med pin-kode i minibank eller betalingsterminal. 

Du kan også aktivere kortet ditt i nett- og mobilbank. Gå til menyen og "Mine kort". Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og velg "Aktiver kort". 

Skal du erstatte/rebestille et kort kan du gjøre det i mobil- eller nettbanken. I menyen velger du "Mine kort", klikk på plusstegnet og velg "Bestill/erstatt kort".

Kontaktløs betaling følger internasjonale standarder og strenge sikkerhetskrav. Du kan bare betale for beløp inntil 500 kroner per varekjøp. Ved jevne mellomrom blir du også bedt om å taste PIN-koden din for å bekrefte at du er riktig eier av kortet. For beløp over 500 kroner må du fortsatt bruke PIN-kode.

For beløp over 500 kroner må du taste PIN-koden. På enkelte terminaler må en sette inn kort og benytte chip/PIN, mens andre (særlig i utlandet) trenger en kun å taste PIN. Av og til blir du også bedt om å taste PIN-koden din i terminalen selv om beløpet er under kr 500. Dette er en sikkerhetskontroll for å sjekke at den som bruker kortet er riktig eier.

For å aktivere ditt nye kort må du bruke kortet med pin-kode i minibank eller betalingsterminal. 

Nye kort har ny utløpsdato og sikkerhetskode.  Rebestilte kort har i tillegg nytt kortnummer. Husk derfor å oppdatere kortinformasjonen der du har registrert kortet, for eksempel hos Vipps, Spotify, Netflix, buss- og parkeringsapper.

Reiseforsikring
Ved forsinkelse av bagasje, tyveri, mindre sykdom o.l. kan innmelding av skade gjøres på E-post: reise@fremtind.no, eller telefon: +47 91 50 23 00, fax: +47 21 02 81 65

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, behov for hjemtransport o.l. kontakter du den døgnåpne alarmsentralen til SOS International: Telefon: +47 22 96 50 45 Fax: +45 70 10 50 56 E-post: sos@sos.dk

Vær oppmerksom på følgende
Du må være medlem av Norsk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norge (registrert i Folkeregisteret) for at reise- og avbestillingsforsikringen og kjøpsforsikringen skal gjelde.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du råd eller ønsker mer info om våre produkt og tjenester? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.
}